Hoge energieprijzen zijn een stimulans tot forse besparingen in energieverbruik. In de rozenteelt passen telers nu versneld LED’s toe in plaats van SON-T.

In het meerjarig onderzoek Perfecte Roos van WUR en Delphy is al veel ervaring opgedaan met LED, maar er zijn resterende vragen waar nog antwoord op moet komen. Zoals: welke aanpassingen zijn nodig om de bloemkleur en knopvorm goed te houden met LED? Welke extra installaties zijn noodzakelijk in de eigen bedrijfssituatie, zoals actieve ontvochtiging of een extra schermdoek.

Klimaatdata en kwaliteit vergelijken

Om de leercurve te versnellen is nu een monitoringsproject LED bij roos gestart met zes rozenbedrijven. De telers komen regelmatig bij elkaar, waarbij klimaatdata en kwaliteit van het gewas en de bloemen worden vergeleken en besproken met begeleiding van WUR. Met een open houding willen de telers van elkaar leren om zo samen goed de winter door te komen én bij te dragen aan een energiezuinige rozenteelt.
Het project wordt mogelijk gemaakt door Kas als Energiebron; het innovatieprogramma van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van LNV.

Tekst: Caroline Labrie