Het weer viel in het voorjaar van 2016 niet mee wat betreft temperaturen en licht. Dit had ook zijn weerga op de stand van de gewassen. De hergroei van de gewassen bij vooral de vroege plantingen liet lang op zich wachten. Dit had op veel bedrijven ook een negatieve invloed op de producties tot dat moment. Zoals ieder jaar in deze periode waren op veel bedrijven dezelfde problemen te zien: broei en Mycosphaerella in het gewas en ook in de vruchten.

Mede door het wisselende weertype waren deze problemen dit jaar nog erger dan andere jaren. Door het koude weer en mede hierdoor vaak veel schermuren, waren de gewassen niet al te sterk. Sommige bedrijven passen Het Nieuwe Telen toe, maar telers kunnen dit ook te extreem toepassen waardoor ze waarschijnlijk nog meer druk van Mycosphaerella krijgen in het gewas. Voldoende vocht afvoeren blijft noodzakelijk. Proberen om zo min mogelijk energie te verbruiken is een goede gedachte, maar altijd blijven bezuinigen heeft ook een keerzijde. Nastreven van een actief klimaat is toch een vereiste.

Een korte periode met hoge RV-waarden (bijvoorbeeld in de avonduren wanneer te weinig wordt gelucht) kan al leiden tot broeikoppen. Wil een teler hierbij ook nog op uitstraling vaak eerder gaan schermen, dan gaat hij de gevaarlijke fase in qua broei en Mycosphaerella. Advies is om bij buitentemperaturen vanaf 6ºC iets trachten te luchten, of bij scherm dicht boven het scherm te luchten. Gebruik ook de windzijde om voldoende vocht af te voeren. Indien niet wordt gelucht, moeten ventilatoren draaien om de kaslucht in beweging te houden.

Sommige bedrijven hebben al over (tussen) geplant, of moeten dit nog gaan doen. Probeer bij een tussenplanting een zo hard mogelijk gewas te realiseren. Starten met ongeveer 2 mmol chloor heeft een positief effect, maar heeft ook het voordeel dat het blad iets kleiner blijft. Bekijk bij tussenplanten de situatie kritisch wat betreft ziektedruk; is het verantwoord om dit te gaan doen? Is er sprake van veel Mycosphaerella druk vanuit het oude gewas, dan is het niet aan te raden om hier jonge planten tussen te zetten.

Peter Schreurs
Tuinbouwadviesbureau Innocrop Consulting