Het RIVM activeerde maandag het Nationaal Hitteplan, want het wordt de komende dagen tropisch warm. Volgens de voorspellingen van het KNMI loopt de temperatuur deze week op naar waarden tot 36 graden en zelfs hoger. In de nacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 20. Ook de droogte houdt voorlopig nog aan.

LTO Glaskracht Nederland adviseert ondernemers in de glastuinbouw maatregelen te treffen voor deze warme periode. “Stel een tropenrooster in en zorg voor voldoende drinkwater in de kas. Kortom: zorg goed voor uw personeel”, aldus Sjaak van der Tak.

Neerslagtekort loopt op

Ook de droogte begint de sector parten te spelen. Het neerslagtekort loopt volgens het KNMI naar verwachting op tot boven het droogterecord van 1976. Hoe hoog het neerslagtekort oploopt, is afhankelijk van de weersomstandigheden. Tot anderhalve week geleden was de aanvoer van de rivieren nog enigszins op orde door neerslag in het oostelijk deel van Europa. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling maakte bekend dat de wateraanvoer nu afneemt en kondigde code Geel aan. Dat betekent dat er een watertekort dreigt in Nederland. Bij de Afsluitdijk en Haringvlietsluizen wordt inmiddels geen water meer doorgelaten om het water zoveel mogelijk vast te houden. Update: sinds woensdagochtend geldt droogtecode Oranje, een waarschuwing voor extreem weer, vanwege de aanhoudende hitte. Op donderdag wordt 36 of 37 graden verwacht op de warmste plekken en vrijdag zelfs 38 graden. Het zijn daarmee de heetste zomerdagen sinds 2015.

Zoutgehalte oppervlaktewater

De lage rivierafvoer zorgt, naast moeilijke bevaarbaarheid, voor indringing van zout water vanuit zee. Om het oplopen van het zoutgehalte in lokaal oppervlaktewater zoveel mogelijk te beperken wordt extra water aangevoerd via het Amsterdam-Rijnkanaal en wordt deze week de Klimaatbestendige Wateraanvoer ingezet. Hierdoor wordt zoet water vanuit Stichtse Rijnlanden (Utrecht) naar West-Nederland geleid. Dat is ook gunstig voor de glastuinbouw, omdat er steeds meer glastuinbouwbedrijven door de aanhoudende droogte gebruik maken van oppervlaktewater.

Gevolgen voor drinkwater

Vanwege het dreigende watertekort zijn er met name op de hoge zandgronden (onder andere Drenthe, Twente, Veluwe, Limburg en Noord-Brabant) al verschillende verboden uitgevaardigd voor het beregenen met oppervlaktewater. De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt ook slechter. Door de stijgende temperatuur komt er meer blauwalg, vissterfte en botulisme voor, waardoor ook veel zwemwater gesloten wordt. Als de temperatuur nog verder stijgt kan dat ook gevolgen hebben voor de inname van oppervlaktewater voor de productie van drinkwater. Sowieso zorgt de droogte voor een toename in het waterverbruik, waardoor in delen van Friesland, Overijssel en de Noordoostpolder de waterdruk lager is. Ook de dijkinspecties worden opgevoerd en waar nodig worden dijken nat gehouden om scheurvorming tegen te gaan.

Bekijk het standpunt van LTO Glaskracht over droogte met praktische tips (pdf).
Bekijk ook de tips voor het werken bij warm weer (pdf).

Bron: KNMI/LTO Glaskracht. Foto: Mario Bentvelsen.

Gerelateerd