Is het mogelijk om compacte groei bij perkplanten te stimuleren met gebruik van natuurlijke middelen in plaats van chemische groeiregulatoren? Dat is de onderzoeksvraag die in de eerste helft van 2016 centraal stond in een perkplantenproef bij het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk. Een proef van tien weken moest uitwijzen wat het effect is van een natuurlijk remmiddel op Petunia Surfinia ‘Sky Blue’ en Sanvitalia ‘Inca’.

Petunia groeit snel en reageert matig op remmiddelen. Sanvitalia daarentegen groeit minder snel en reageert sterk op remmiddelen. Deze twee gewassen vormen een contrast, waarbij een goed vergelijk van effecten mogelijk is. Beide gewassen zijn in week 8 geplant in 10,5 cm potten en zullen rond week 18 rijp zijn voor eindbeoordeling.

Gedurende deze periode kregen de planten vier experimentele behandelingen en twee controlebehandelingen met een natuurlijk remmiddel dat inspeelde op de plantarchitectuur en dus een compactere groei kan geven. Onderzoekster Lisanne Schuddebeurs draagt zorg voor de uitvoering van de proef en adviseur Peter Keijzer beoordeelde het gewas tussentijds visueel. Aan het eind van de proef werden planthoogte, aantal vertakkingen en versgewicht vastgelegd.

Telers gebruiken nu chemische groeiregulatoren die hoofdzakelijk inspelen op de aanmaak van het plantenhormoon gibberelline, waardoor planten compact blijven. De inzet van deze groeiregulatoren past niet meer in een duurzame teelt. De bedrijven Melspring, Koppert Biological Systems, Van Iperen, Klasmann-Deilmann en Florensis werken daarom in deze proef samen aan een alternatief.

Tekst en foto: Pieternel van Velden.

Gerelateerd