Sinds vorig najaar werken de rozenkwekerijen Porta Nova en SK Roses met spuitrobots die volautomatisch pleksgewijs kunnen spuiten. Er is veel belangstelling voor deze innovatieve spuitmethode, die bij een juiste aanpak veel tijd bespaart en het middelenverbruik met tientallen procenten kan reduceren. Een grote gerberakwekerij neemt de methode binnenkort eveneens in gebruik en de leveranciers is met meerdere sierteelt- en groentebedrijven in gesprek.

“Automatisch spuiten gebeurt al langer volvelds, maar we zijn de eerste die dit ook pleksgewijs kunnen toepassen”, meldt directeur Theo Straathof van fabrikant Micothon. “Daar gaat wel een heel voortraject aan vooraf, want de bedrijven moeten er technologisch en procesmatig klaar voor zijn. Het is niet iets dat je van de ene op de andere dag zomaar even kunt invoeren.”

Digitale plattegrond

Aan de basis van het systeem staat een digitale plattegrond van het bedrijf, waarin de met scouten belaste medewerkers hun waarnemingen vastleggen. Afhankelijk van de teelt en de ziekte- of plaagdruk dient dit één of meerdere keren per week te gebeuren. Zo ontstaat van elke ziekte of plaag een gedetailleerd beeld van de ‘plaatsen delict’ en de bijbehorende ziekte- of plaagdruk. Kleurcodes geven aan waar het veilig is, waar ingrijpen wenselijk is en waar intensieve behandeling nodig is.
De plattegrond is via een USB of draadloos internet met de robot gekoppeld, die zich met behulp van een scanner voor de padnummers en een telwiel voor de plaatsbepaling binnen het pad naar de te behandelen vakken begeeft.

Scouten blijft cruciaal

“Intensief en secuur scouten is een voorwaarde voor succes”, vat Straathof samen. “De robot kan zelf geen beslissingen nemen, maar is heel goed in staat om ze uit voeren. Bij Porta Nova en SK Roses zijn er nu zes in gebruik en ze hebben de verwachtingen van de opdrachtgevers overtroffen. Niet alleen vanwege de forse besparingen op arbeid en gewasbeschermingsmiddelen, maar ook omdat de gewassen beter aan de groei blijven. Afgaande op de belangstelling zien veel bedrijven dit als een kans om hun gewasbescherming naar een hoger niveau te tillen qua duurzaamheid, effectiviteit en efficiëntie.”

Tomatengalmijt

Op termijn ziet Straathof zijn robots ook plaatselijk ingrijpen tegen tomatengalmijt, die de afgelopen jaren veel schade heeft aangericht en daarom intensief wordt bestreden. “Nu zijn de meeste telers daar mentaal nog niet klaar voor”, licht hij toe. “De angst zit er goed in en geen enkele tomatenteler zou een pleksgewijze aanpak op dit moment durven overwegen. Om de knop om te kunnen zetten, moet er anders worden gescout dan men tot nu toe gewend is. Zodra die horde is genomen, zie ik geen enkel beletsel meer.”

Tekst: Jan van Staalduinen.

Gerelateerd