Tijdens een informatiebijeenkomst op 30 maart wil NEN inventariseren of er voldoende interesse is bij belanghebbende partijen om nieuwe meetmethoden voor het bepalen van de optische eigenschappen van tuinbouwglas en overige kasdek- en schermmaterialen in een NEN-norm vast te leggen.

Kasdek- en schermmaterialen zijn volop in ontwikkeling. Onderzoek naar nieuwe, relevante optische eigenschappen, zoals F-scatter en nieuwe materialen (coatings, structuren) zijn volop gaande. De huidige methoden voor het bepalen van de lichtdoorlatendheid voldoen niet meer en eenduidig vastgelegde methoden voor het bepalen van de lichtverstrooiing en het lichtspectrum ontbreken, net als de aansluiting op de toepassing van schermmaterialen en coatings of folies op glas.

De huidige normen voor tuinbouwglas, NEN 2675 en NEN 2674, voldoen niet voor het bepalen van de lichtdoorlatendheid van diffuus of gecoat tuinbouwglas, dat momenteel verkrijgbaar is. Andere internationale normen voor het bepalen van de lichttransmissie van glas voor gebouwen, zoals EN 410 en ASTM-1003, zijn niet geschikt voor toepassingen in de glastuinbouw, omdat hierin alleen loodrechte transmissie beschreven staat.

NEN-commissie

NEN wil tijdens een informatiebijeenkomst inventariseren of er voldoende interesse is bij belanghebbende partijen om nieuwe meetmethoden voor het bepalen van de optische eigenschappen van tuinbouwglas en overige kasdek- en schermmaterialen. Bij voldoende belangstelling wordt er een NEN-commissie gevormd, die deze meetmethoden gaat vastleggen in een norm.

Deze informatiebijeenkomst en te ontwikkelen norm is van belang voor producenten van kasdekmaterialen, schermdoeken en coatings, telers, kassenbouwers, installatiebedrijven, glasdistributeurs, adviseurs en kennisinstellingen. Deelname aan de normcommissie geeft belanghebbende partijen invloed op marktontwikkelingen, kennisopbouw en -uitwisseling binnen een nationaal netwerk in de glastuinbouwsector en zorgt dat zij als eerste op de hoogte zijn over nieuwe initiatieven.

Aanmelden

Bekijk hier het programma van de informatiebijeenkomst. Hier kunt u zich ook aanmelden. Voor inhoudelijke informatie over deze normen of over het normalisatieproces: Annemarie Mewe, consultant Materialen & Bouwproducten, telefoon (015) 2 690 161 of e-mail annemarie.mewe@nen.nl.

Bron: NEN. Foto: Mario Bentvelsen.