In verschillende regio’s kunnen tuinbouwbedrijven niet uitbreiden of overschakelen van gas op elektriciteit door capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet. Vorige week besteedde het NOS journaal uitgebreid aandacht aan de knellende situatie, die nog jaren kan voortduren. Om netbeheerder Liander tegemoet te komen, voeren Glastuinbouw Nederland, Delphy en telers in de Bommelerwaard een gebiedsinventarisatie uit.

Chrysantenteler Rochus van Tuijl (Linflowers) is voorzitter van de klankbordgroep Energie van het Glastuinbouwpact Bommelerwaard en kent de problematiek in zijn regio – slechts één van de knelgebieden – als geen ander. “We praten al een jaar met Liander en hebben vorig jaar samen met Delphy een globale gebiedsprognose opgesteld”, vertelt de ondernemer. “De netbeheerder vond dat echter niet concreet genoeg om tot uitvoering van de netverzwaring over te gaan. Best frustrerend, want het dwingt de bedrijven om hun WKK’s aan te houden en dat zet een rem op de transitie in het gebied.”

Gebiedsinventarisatie

In januari van dit jaar is tijdens de jaarvergadering van het Glastuinbouwpact nogmaals aangegeven dat de spade hoognodig de grond in moet. Om de tientallen miljoenen euro’s kostende verzwaring en uitbreiding van het net zo efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden, komen de telers hun netbeheerder nu tegemoet met een aangescherpte gebiedsinventarisatie.

Onderschat

“Het verzorgingsgebied is onderverdeeld in zes clusters binnen en twee clusters vlak naast de Bommelerwaard”, vervolgt Van Tuijl. “Per cluster vragen we de bedrijven naar hun ontwikkelingsplannen voor de komende vijf tot tien jaar. Uit die inventarisatie moet blijken hoe de vraag naar elektriciteit zich ontwikkelt. Op basis daarvan kan Liander knopen doorhakken en vergunningen aanvragen. Hopelijk brengt dit de zaak in een hogere versnelling, want het gaat allemaal veel te langzaam. Het is goed om de schouders onder de energietransitie te zetten, maar de gevolgen daarvan lijken behoorlijk te zijn onderschat. Zolang de stroomvoorziening niet op orde is, kun je van ons niet verwachten dat we van het gas af gaan.”

Zie ook het bericht ‘Ondernemers lopen tegen grenzen elektriciteitsnet aan’.

Tekst: Jan van Staalduinen