Op 5 september organiseert NEXTgarden samen met Greenport Gelderland en Greenport Arnhem-Nijmegen een symposium met het thema ‘Energietransitie van de Glastuinbouw in Gelderland. Het event vindt plaats bij Cerilas in Huissen en behandelt onder andere de kansen die er liggen om tot een klimaatneutrale tuinbouw te komen. Daarnaast komt tijdens het programma ook aan bod hoe de tuinbouwsector een actieve rol kan spelen in de energietransitie.

Tijdens het symposium wil NEXTgarden de aanwezigen graag laten zien wat ondernemers zelf kunnen doen om een steentje bij te dragen aan de energietransitie. Aan de hand van voorbeelden toont NEXTgarden gedurende het symposium hoe ondernemers en overheid hier binnen een Glastuinbouwpact intensief samen aan werken.

Excursies

Voor aanvang van het symposium is het mogelijk om één of meerdere innovatieve tuinbouwbedrijven in de Bommelerwaard en Lingewaard te bezoeken. Bezoekers kunnen zich hier laten inspireren door innovaties die momenteel al worden toegepast bij glastuinbouwbedrijven. In een speciaal document staat een overzicht van de glastuinbouwbedrijven die voorafgaand aan het symposium bezocht kunnen worden. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via een mail aan r.vorage@greenportarnhemnijmegen.nl of gselman@projectenltonoord.nl.

Start symposium

Het symposium vangt aan om 19.00 uur. Marjan Minnesma van Urgenda opent de avond samen met gedeputeerde van provincie Gelderland Peter Drenth, die verantwoordelijk is voor onder andere tuinbouw en energietransitie. Hierna gaan verschillende sprekers in op de kansen en uitdagingen die er zijn bij het verduurzamen van de glastuinbouw. Meer informatie over het symposium staat op de website van NEXTgarden. Belangstellenden kunnen voor vragen of aanmelding voor het symposium een e-mail sturen naar nextgarden@lingewaard.nl.

NEXTgarden

NEXTgarden is de nieuwe naam voor glastuinbouwgebied Bergerden en Huissen Angeren. De nieuwe naam maakt deel uit van de herpositionering van het gebied door de gemeente Lingewaard. Doel van de herpositionering is een verbetering van de marktpositie en de productiefaciliteiten van de zittende ondernemers en een grotere aantrekkingskracht van het gebied voor nieuwe ondernemers.

Foto: NEXTgarden.

Gerelateerd