In het kader van de nieuwe heretikettering heeft Gazelle per 1 januari 2018 een nieuw etiket (W5) gekregen. Het oude (W4) etiket heeft de volgende respijtperioden: uitverkooptermijn 1 juli 2018, opgebruiktermijn 1 juli 2019.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het oude etiket (W4) zijn beperking van het aantal toepassingen en minimumintervallen tussen de toepassingen. Gebruik van het oude etiket (W4) biedt dus de ruimste toepassingsmogelijkheden. De toepassingsvoorwaarden op het nieuwe W5 etiket zijn terug te vinden op de website van het Ctgb of op www.certiseurope.nl

Gerelateerd