Moor Filtertechniek heeft in samenwerking met Royal Brinkman een installatie ontwikkeld die natrium uit het spuiwater verwijdert met behoud van zoveel mogelijk nutriënten. De installatie is getoetst door de BZG Commissie en als positief beoordeeld.

Kwekers dienen per 1 januari 2018 te voldoen aan de zuiveringsplicht voor spuiwater. Speciaal voor kwekers die spuien om natrium te lozen, heeft Moor Filtertechniek in samenwerking met Royal Brinkman een installatie ontwikkeld met een nanofiltratiemembraan, die natrium uit het spuiwater verwijdert, maar zoveel mogelijk nutriënten behoudt. Dit is mogelijk doordat natrium een andere elementgrootte heeft: het membraan laat natrium door en houdt nutriënten tegen. Volgens de fabrikant gaat het om een nieuwe techniek, waarop patent is aangevraagd.

Besparing

Om er zeker van te zijn dat aan de zuiveringseis van verwijdering van gewasbe­schermingsmiddelen wordt voldaan, wordt actief kool toegepast om de laatste procenten af te vangen. Actief kool adsorbeert organische materialen zoals gewasbescher­mingsmiddelen. Het water na de nanofiltratie is al zeer schoon, waardoor het actief kool erg lang meegaat en de onderhoudskosten laag zijn, aldus het persbericht. De installatie, Poseidon gedoopt, voldoet aan de wettelijke zuiveringsrendementseisen. Maartje Jung, Innovation Manager bij Royal Brinkman: “Het is de eerste zuiveringsinstallatie die een besparing oplevert en een belangrijke stap maakt richting nul-emissie. De nutriënten blijven zoveel mogelijk in het systeem behouden, waardoor een flinke besparing wordt gerealiseerd.”

Bron/foto: Moor Filtertechniek/Royal Brinkman.

Gerelateerd