Nieuwe ontwikkelingen in de tuinbouw, zoals vertical farming, autonoom telen en geavanceerde, AI-gebaseerde teelt, vragen om gevoelige en nauwkeurige sensoren voor het meten van een veelvoud van gewaskenmerken. Veel van deze sensoren zijn gebaseerd op optische technologie (fotonica).

Optische sensortechnologie maakt een snelle ontwikkeling door, onder andere op het gebied van miniaturisatie. Deze techniek is veelbelovend voor het op grote schaal verzamelen van voor de tuinbouw relevante kas-en gewasdata. In Nederland en Frankrijk zijn veel bedrijven en overkoepelende organisaties actief op het gebied van fotonica. Denk hierbij aan PhotonicsNL, Dutch Optics Centre, Photon Delta, Photonics Bretange, Arvalis en diverse bedrijven die speciaal op de landbouw gerichte camerasystemen ontwikkelen.

Optische sensoren

Samen met de fotonica-afdeling van de Haagse hogeschool, Lentiz MBO Westland en het softwarebedrijf PerClass, gaan we deze partijen en de Nederlandse tuinbouwsector bij elkaar brengen, met als doel een heldere vraagarticulatie te verkrijgen op het gebied van optische sensoren. Het doel is om de kloof te overbruggen tussen de momenteel beschikbare spectrale beeldvormingstechnologie en andere fotonica technieken en specifieke toepassings- en bedrijfsvereisten in de tuinbouw. In maart 2023 zal een workshop worden georganiseerd waarin we de bevindingen presenteren.
Deze inventarisatie is gefinancierd door het versnellingsprogramma internationalisering van Groenpact.

Tekst: Gerrit Polder