Nieuwe technieken zorgen voor nieuwe mogelijkheden binnen de glastuinbouw. Met behulp van slimme sensoren en op afstand bestuurbare klimaatcomputers, belichting, schermen, bevochtigings- en beluchtingsinstallaties ligt teeltmanagement op afstand binnen handbereik. Experts van Delphy, LTO Groeiservice en HVB Technologys werkten daarom samen met Hogeschool InHolland, Prinsentuincollege en Lentiz onderwijsgroep aan de ontwikkeling van de lesmodule ‘Telen op afstand’.

De lesmodule ‘Telen op afstand’ is beschikbaar op de website van Centrum voor innovatief vakmanschap Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (CIV T&U). Volgens de ontwikkelaars biedt de lesmodule het onderwijs relevante informatie voor de teeltmanager van de toekomst.

Observatie op afstand

De teeltmanager van de toekomst zal naar alle waarschijnlijkheid de voortgang van de teelt op afstand in de gaten houden met behulp van sensoren, metingen en observaties in de teelt. Het is daarbij eveneens mogelijk om het kweekproces op afstand te corrigeren. Op het moment dat er ergens in de kas een storing optreedt is de teeltmanager de eerste die dit signaleert. De kans is groot dat de teeltmanager van morgen automatisch een seintje krijgt op zijn smartphone als bepaalde waarden een (door de teeltmanager bepaald) kritiek punt bereiken.

Leren monitoren en bijsturen

Het doel van de nieuwe lesmodule is om de mbo-student te leren de beschikbare technieken in te zetten om de teelt op afstand te beheren en bij te sturen. Mbo-studenten leren met behulp van sensoren, metingen en observaties in de teelt de voortgang van de gewassen in de gaten te houden. Op het moment dat uit de meetgegevens blijkt dat de teeltomstandigheden aangepast moeten worden, leert de student direct hoe en op welk moment hij of zij kan de teeltcondities het beste kan aansturen.

Inhoud lesmodule

Het CIV T&U beschrijft de lesmodule ‘Telen op afstand’ als een ‘mooie mix van plantkennis en techniek’. De mbo-studenten die de lesmodule gaan volgen, krijgen les in diverse technische processen om technisch inzicht te ontwikkelen. Verslaglegging, opnieuw meten, interpreteren en beoordelen of sturingen het juiste resultaat opleveren, zijn voorbeelden van activiteiten die de studenten binnen de lesmodule uitvoeren. Belangrijke competenties die binnen de module naar voren komen zijn verantwoordelijkheid nemen, samenwerken en communiceren.

Op de website van CIV T&U staat meer informatie over de lesmodule ‘Telen op afstand’.

Bron, foto en video: Centrum voor innovatief vakmanschap Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.


Gerelateerd