Een mobiele zuiveringsinstallatie van Verhoeve Milieu & Water en een zuiveringsinstallatie van WaterQ zijn toegevoegd aan de zogeheten BZG-lijst. Toegepast onder de juiste condities kunnen deze installaties een zuiveringsrendement van ten minste 95% garanderen.

De Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) controleerde in opdracht van Verhoeve Milieu & Water de mobiele waterzuiveringsinstallatie uitgerust met de installatie AOP5. Deze installatie heeft een capaciteit van 5 m3/uur.

Werkingsprincipe AOP5

De AOP5 verzorgt de waterzuivering op basis van geavanceerde oxidatie door automatische dosering van H2O2, O3 en LDUV. Ook vindt er voorfiltratie plaats met een zandfilter. Uit het onderzoek blijkt dat de AOP5, mits toegepast bij de onderzochte specificaties en instellingen, een zuiveringsrendement van ten minste 95% haalt. De mobiele zuiveringsinstallatie AOP5 wordt daarom op de BZG-lijst met goedgekeurde mobiele zuiveringsinstallaties geplaatst voor het 95% zuiveringsrendement.

Goalkeeper van WaterQ

Ook onderzocht de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) in opdracht van WaterQ de Goalkeeper PAC. Dit systeem heeft een capaciteit van 1,6 – 3,2 – 4,8 m3 /uur, etc. De waterzuivering gebeurt op basis van adsorptie aan poeder actief kool en nafiltratie met een UF-membraan. Ook voor deze installatie geldt dat, als hij wordt toegepast bij de onderzochte specificaties en instellingen, hij ten minste 95% zuiveringsrendement haalt. De zuiveringsinstallatie Goalkeeper PAC komt dus ook op de BZG-lijst met goedgekeurde zuiveringsinstallaties voor het 95% zuiveringsrendement.

Aanvullende informatie

Voor aanvullende informatie met betrekking tot de actuele BZG-lijst, de Goalkeeper PAC en de AOP5 is te vinden op de documentatie van BZG. Overige informatie is op te vragen bij de leverancier van het product.

Gerelateerd