Deze zomer is Van Egmond Matricaria de enige die de proef met matricaria op water voortzet. Kwekerij De Kaag stopte er even mee, maar pakt het in de winter weer op. Deze week wordt voor de tiende keer van het drijvende teeltsysteem geoogst. Het gewas ziet er een stuk beter uit na de doorgevoerde aanpassingen op basis van nieuwe inzichten. “Vooral door minder licht toe te laten en het gewas extra te bespuiten met mangaan en ijzer,” zegt matricariateler Job van Egmond.

Van Egmond houdt zich vast aan de wetenschap dat het jaren heeft geduurd voordat de teelt van tulp op water volwassen en vrij van kinderziektes was. Hij verwacht op korte termijn nog geen wonderen. “In november is het twee jaar geleden dat we kleinschalig op water zijn gaan telen, op 500 m². Voor zoiets moet je de tijd nemen. We doen waardevolle ervaring op door de teelt in verschillende seizoenen uit te testen en samen met Vertify en Kwekerij De Kaag tot nieuwe inzichten te komen. Dat levert steeds nieuwe puzzelstukjes op. Zolang we stappen vooruit zetten, gaan we hiermee door.”

Extra boost van mangaan en ijzer

De vorige oogst ging vrijwel geheel verloren. De takken waren te licht, de stelen waren 15 cm korter dan van de reguliere teelt en er kwam veel vergeling voor in het gewas. Vandaag begint de nieuwe oogst. “Het gewas ziet er goed uit; de takopbouw is prima en vergeling zien we nergens. Dat komt omdat ik wat zuiniger ben geweest met het toelaten van licht. Maar ook door twee keer per week ijzer en mangaan mee te spuiten als bladmeststof. Naast mangaan en ijzer dat al in de waterbakken zit, heeft die extra boost het gewas goed gedaan. Bij het oogsten weten we pas hoe het zit met gewicht en uitval, maar op het oog doen we het nu veel beter.”

Lagere PH-waarde

Dat komt ook omdat de teler een lagere pH-waarde aanhield. Die lag tijdens de laatste teelronde tussen de 4,5 en 5. Dat helpt het gewas om de meststoffen beter op te nemen, zo blijkt. “Het was best spannend, want voor de teelt is een pH-waarde van 4,5 wel erg laag. Maar uiteindelijk heeft deze maatregel bijgedragen aan het voorkomen van vergeling en we hebben er geen negatieve bijwerkingen van gezien. Zelfs onder de 4,5 bracht het nog geen schade aan het gewas.” Opvallend is dat juist de zomerteelt nu zulke goede resultaten geeft. Normaal gesproken kwam vergeling vooral in de zomer voor en zag het gewas er in de winter beter uit, bij een tragere teelt zonder veel licht.

Nieuwe tray doet groei goed

Op 50 m² van het proefvak gebruikte Van Egmond deze ronde een nieuwe tray, die speciaal voor het bedrijf is ontworpen. De tray heeft veel minder plantgaten waardoor het water meer afgedekt is.  Volgens de teler groeide het gewas daar beter op. In de volgende ronde gaat de teler hier wat meer van inzetten.

Nanobubbels

Er valt nog veel te sleutelen en verbeteren aan de teelt van matricaria op water. Zo kijken Vertify en de twee proefbedrijven nu naar inzet van nanobubbels. Dat zou het watersysteem gezonder en het gewas weerbaarder maken. Van Egmond wacht ook op de resultaten van het onderzoek met opkweek in klimaatcellen. “Door matricaria eerst twee weken in een klimaatcel op te kweken, waar je licht en klimaat beter kan controleren, hopen we dat het gewas een betere start maakt voordat we het de kas in sturen.”

Haalbaarheid berekenen

Van Egmond heeft niet de illusie dat hij over twee jaar al volledig op water kan gaan telen. Het is een ontwikkeling van lange adem. “De grilligheid van goede en slechte teeltrondes zijn nog best zorgwekkend, maar we houden wel rekening met een omschakeling in de toekomst. We zijn nu op een rijtje aan het zetten wat de kosten en de voordelen van het systeem zijn. Want naast de vraag of het werkt, moeten we ons ook de vraag stellen of het haalbaar is. Ik geloof wel dat dit richting de toekomst de beste manier is om te telen zonder grond. En daar zullen we toch naartoe moeten.

Tekst: Astrid Zoumpoulis, beeld: Wilma Slegers