In het Improvement Centre van DLV GreenQ in Bleiswijk gaat het komend seizoen voor het derde jaar op rij een proef van start met tomaten onder 100% LED-verlichting. De focus ligt op een hoge winterproductie.

De proef van het teeltseizoen 2014-2015 is begin oktober afgerond. Deze leverde goede resultaten en nieuwe aanknopingspunten op voor een vervolgproef. Op 13 oktober is het nieuwe gewas geplant voor het teeltseizoen 2015-2016 in een afdeling van 1.000 m². De proef wordt uitgevoerd op semi-praktijkschaal, wat betekent dat de resultaten direct te vertalen zijn naar de praktijk.

Hoge winterproductie

De meerwaarde van LED-verlichting moet zich uitbetalen in de winter en daarom focust de proef op een hoge winterproductie, waarna het gewas goed weggezet moet worden richting zomer. Belangrijk verschil ten opzichte van het telen onder SON-T lampen is het ontbreken van stralingswarmte. Dit zorgt voor een tragere trosaanmaak. De belichting bestaat uit 105 µmol GreenPower LED toplighting en 2 x 53 µmol GreenPower LED interlighting.
De tussenbelichting biedt de mogelijkheid om te werken met een hogere stengeldichtheid, waardoor een goede productie kan worden bereikt. Het ontbreken van stralingswarmte zorgt er ook voor dat langer kan worden belicht. Bij de proef van het seizoen 2014-2015 is een productie gehaald van 100.6 kg/m² met het ras Komeett. In de nieuwe proef is gekozen voor Merlice. Merlice is het meest geteelde ras in belichte teelten en is productiever.

Proefopzet 2015-2016

De kas is opgedeeld in twee belichtingsstrategieën: belichting boven het gewas (standaard) en belichting boven het pad. Door de belichting boven het pad te positioneren heeft het licht een andere invalshoek ten opzichte van het gewas en kan het dieper in het gewas doordringen. Beide kanten van het gewas worden belicht, wat een efficiëntere belichting oplevert. Daarnaast worden er verschillende variaties in de proef aangebracht met betrekking tot de stengeldichtheid en het aantal bladeren per stengel. Dit zorgt voor variatie in het aantal bladeren per vrucht, maar ook in het aantal vruchten per m². Dit moet zich uiteindelijk uitbetalen in een hogere productie. Het project is mede mogelijk gemaakt door Philips, Monsanto, Cultilene & DLV GreenQ.

Bron: DLV Plant, beeld: Mario Bentvelsen