Omnivore roofwantsen worden al lange tijd met succes ingezet als biologische bestrijders van plagen. Een voorbeeld hiervan is Macrolophus pygmaeus, een uitstekende bestrijder van wittevlieg in tomaten. Omdat ze echter overgaan op plantaardige voeding als de prooi schaars is, kunnen ze schade aan gewassen veroorzaken.

Het bekendste voorbeeld hiervan is Nesidiocoris tenuis (Nesi), die in Nederland als plaagorganisme wordt beschouwd, maar ook Macrolophus kan bij hoge dichtheden schadelijk zijn. Wij hebben bij Wageningen University & Research afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar andere soorten roofwantsen uit de Miridae-familie. Hieruit bleek dat Dicyphus errans (inheemse soort) populaties Echinothrips en wittevlieg in gerbera effectief kan bestrijden. Deze roofwants draagt tevens bij aan de bestrijding van Turkse mot zonder het gewas te beschadigen.

Meerdere gerberatelers doen proeven

In drie jaar hebben we laten zien dat het inzetten van deze roofwants vanuit bankerplanten (koningskaars, Verbascum thapsus) een goede balans gaf tussen plagen en bestrijders, waardoor inzet van insecticiden nog maar zeer beperkt nodig was.
Meerdere gerberatelers experimenteren nu met het implementeren van de nieuwkomer op hun bedrijven. De roofwants is nog niet commercieel verkrijgbaar en er zijn randvoorwaarden voor succes zoals bijvoeren en het niet gebruiken van zwavelpotten. De demonstratie bij WUR wordt mogelijk gemaakt door Kas als Energiebron.

Tekst: Ada Leman