De roofwants Macrolophus pygmaeus wordt al jaren met succes voor plaagbestrijding ingezet bij de tomatenteelt. Bij hogere dichtheden kan de predator echter schade aan de vruchten en bloemen aanbrengen. Om deze reden onderzoekt de businessunit Glastuinbouw van Wageningen University & Research nieuwe soorten roofwantsen die plagen goed bestrijden en minder kans op schade geven. De eerste resultaten van dit onderzoek stemmen hoopvol.

Binnen de tomatenteelt zijn roofwantsen onmisbaar voor de bestrijding van plagen, met name witte vlieg. De soort Macrolophus pygmaeus wordt al jaren met succes ingezet. Deze roofwants behoort tot de familie van de Miridae en is omnivoor. Dit betekent dat de predator zowel van plagen eet als de plant waarop de plagen zich vestigen.

Familieleden

Om vrucht- en bloemschade te beperken, zoekt Wageningen University & Research binnen de Miridae-familie naar roofwantsen die minder gewasschade opleveren. Mogelijk heeft de Macrolophus pygmaeus familieleden die meer gericht zijn op het eten van prooien en minder op het eten van plantaardig materiaal, waardoor de plant minder schade oploopt. De andere soorten roofwantsen hebben een andere positie in het zogenaamde ‘zoophytofage spectrum’.

Bestrijding Nesidiocoris tenuis

Er zijn ook soorten roofwantsen die juist meer gewasschade geven. De mediterrane roofwants Nesidiocoris tenuis wordt in Spanje bewust ingezet tegen de tomatenmineermot Tuta absoluta, maar kan voor extreme schade aan de planten zorgen. Omdat de Nesidiocoris zich soms onbedoeld in de Nederlandse kassen vestigt, onderzoekt Wageningen University & Research ook de mogelijkheden om onschadelijke roofwantsen in te zetten om de Nesidiocoris uit de tomaat te verdringen. Zelf ingrijpen is namelijk lastig, omdat dit ook de vestiging van andere biologische bestrijders verstoort.

Betere bestrijding Tuta absoluta

Een effectievere bestrijding van de invasieve Tuta absoluta is een derde wens die Wageningen University & Research meeneemt in de zoektocht naar alternatieven voor de Macrolophus. De bestrijding vindt vooral plaats door predatie van eitjes van de mot, waardoor een goede preventieve bestrijding door de wantsen van groot belang is voor het slagen van de bestrijding.

Resultaten

Wageningen University & Research vergeleek inmiddels 3 nieuwe soorten roofwantsen met de Macrolophus pygmaeus op het gebied van gewasschade bij de tomaatplant. In een kasproef voerden de onderzoekers de wantsen bij met Ephestia-eieren, waardoor extreem hoge dichtheden van 150-200 roofwantsen per plant werden bereikt. Opvallend was dat bij alle soorten wantsen schade aan het gewas werd waargenomen, maar alleen bij de Macrolophus sprake was van uitval bij de bloemen. Omdat bloemabortie zeer onwenselijk is bij trostomaten is het voor deze teelten mogelijk interessant om de nieuwe soort in te zetten.

Vruchtschade

Tegenover het feit dat de Macrolophus als enige roofwants de bloemen aantast, staat dat bij deze roofwants de minste vruchtschade werd gevonden. Een andere opmerkelijk onderzoeksuitkomst was dat 2 van de 3 nieuwe roofwantsen aanzienlijk sneller in populatie toenam dan de Macrolophus. De verklaring hiervoor is dat de vrouwtjes van deze soorten langer leven en meer eieren afzetten dan de Macrolophus.

Project

Het onderzoek van de businessunit Glastuinbouw van Wageningen University & Research valt onder het project ‘Plaagbestrijding met omnivore roofwantsen’. Het project ging in 2016 van start en is een publiek-private samenwerking (PPS). Hierbij financiert het ministerie van Economische Zaken een helft van het project en het bedrijfsleven de andere helft. De bedrijfsfinanciering voor dit project is afkomstig van de gewascoöperaties tomaat, gerbera en roos, de Stichting Programmafonds Glastuinbouw en Koppert Biological Systems. LTO Glaskracht is verantwoordelijk voor de coördinatie van het project, waarbij de onderzoekers ook kijken naar de mogelijkheden van de inzet van nieuwe roofwantsen bij gerbera’s en rozen.

Bron: Wageningen University & Research, beeld: Entocare