Bij Wageningen University & Research werken we aan betaalbare tools om de kwaliteitsbeoordeling van nieuwe rassen voor groenten en fruit efficiënter te maken voor onderzoeksbureaus in Europa. Binnen het EU-project INVITE WP2 is een verkenning gestart om in contact te komen met die examinatoren die een intrinsieke motivatie hebben om nieuwe tools en sensoren te verkennen.

Om automatisering in deze testen te onderzoeken, heeft Naktuinbouw ons de mogelijkheid geboden om datasets te verzamelen tijdens hun reguliere tomatenproeven, hun score op eigenschappen en hun scoreproces zelf. Kenmerken van tomatenvruchten bleken de meest logische om geautomatiseerde oplossingen voor te verkennen. Om precies te zijn, vruchtgrootte, vruchtvormverhoudingen en steellittekengrootte waren de eerste set kenmerken van tomaat die geautomatiseerd konden worden.

Eenvoudig mobiel beeldvormingssysteem

opgezet met een stereo-dieptecamera. Om de drempel te verlagen voor de eindgebruiker hebben we de software  geïmplementeerd in een prototype gebouwd die RGB-D-beelden kan opnemen en de drie eerdergenoemde kenmerken van vruchten kan berekenen. Dit onderzoek is gefinancierd door de EU.

Tekst: Rick van de Zedde