In Friesland wordt een niet eerder toegepaste technologie getest om restwater uit de glastuinbouw te zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen. De technologie is gebaseerd op een nieuwe variant van de Fentonreactie, waarbij gewasbeschermingsmiddelen worden afgebroken onder invloed van een waterstofperoxide en ijzerdeeltjes in het water.

De glastuinbouw heeft sinds 1 januari 2016 een zuiveringsplicht. Dit houdt in dat tuinders gewasbeschermingsmiddelen voor 95% uit het restwater moeten verwijderen. Met de traditionele technieken brengt dit voor individuele tuinders een grote investering met zich mee.

Testfase

Het project ‘Zuivering Spuiwater Glastuinbouw Berlikum’ heeft de ambitie om de kosten voor verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen met 50% te reduceren. Medio 2016 zal een proefinstallatie bij een van de glastuinders in Berlikum worden geplaatst. Bij een goede werking zal de voorgestelde techniek door Water Waves worden gebouwd en vermarkt.

Het project is een samenwerking tussen LTO Glaskracht Nederland, LTO Noord, de gemeente Menameradiel, Wetterskip Fryslan, Easymeasure BV, Water Waves BV, Hogeschool Van Hall Larenstein en het CEW. De provincie Fryslan ondersteunt dit project. Het Centre of Expertise Water Technology (CEW) in Leeuwarden voert samen met Easymeasure en Water Waves de tests uit.

Bekijk de video op Omroep Friesland (Fries gesproken).

Bron/foto: Watercampus.nl.