Drie jaar na de vorige editie, is onlangs een update van KWantitatieve INformatie voor de Glastuinbouw uitgebracht. In KWIN 2019 zijn voor 60 gewassen met verschillende bedrijfsopzetten 121 saldobegrotingen opgesteld.

Voor groenten en snijbloemen is voor iedere vierweekse periode de kostprijs per kg of per stuk berekend zoals die bij een modern Nederlands glastuinbouwbedrijf kan worden gerealiseerd. Hierbij zijn ook per vierweekse periode de productie en de inkoop van aardgas, elektriciteit, CO2 en arbeid weergegeven. Voor pot-, perk- en kuipplanten zijn deze getallen per 1.000 planten berekend. Met deze kostprijsberekeningen krijgt een teler een hulpinstrument in handen bij de verkoop van zijn producten.

 

Uit de saldobegrotingen blijkt dat over het algemeen de kosten voor arbeid en energie zijn gestegen en dat de rentekosten lager zijn geworden. Door hogere productie per m² zijn de kostprijzen per producteenheid slechts beperkt gewijzigd.

Daarnaast zijn niet alleen op bedrijfsniveau, maar ook op sectorniveau de meest relevante ontwikkelingen beschreven. Zo blijkt bijvoorbeeld de schaalgrootte van de bedrijven nog steeds toe te nemen, terwijl het totale areaal van met name snijbloemen is gekrompen.

Tekst: Marcel Raaphorst