Op dinsdag 26 maart zijn twee nieuwe warmtecoöperaties opgericht: Centraal Oostland en Noukoop Balijade. Al 54 bedrijven (230 ha) uit Bergschenhoek en Bleiswijk zijn aangesloten bij de warmtecoöperatie Centraal Oostland. Voor Noukoop Balijade gaat het om 25 bedrijven uit Nootdorp en Pijnacker (65 ha).

In Centraal Oostland ligt al een warmtenet, waarmee warmte wordt geleverd vanuit een gascentrale. Voor Noukoop Balijade ligt de situatie anders: er is nog geen warmtenet en ook geen CO2-leiding. Met Eneco, Hydreco, HAL (Haagse Aardwarmte Leyweg) en gemeente Pijnacker-Nootdorp worden in dit gebied de mogelijkheden onderzocht voor een geothermieproject voor de glastuinbouw en de woonwijk Ypenburg, naast het doortrekken van de OCAP-leiding. Doel van beide warmtecoöperaties is om te komen tot een duurzame warmte- en CO2-voorziening voor de glastuinbouw tegen een concurrerende prijs.

Samenwerking in Oostland

De nieuw opgerichte warmtecoöperaties volgen de ontwikkelingen bij de vier al bestaande warmtecoöperaties in het Oostland en daarbuiten op de voet. Dit om kennis op het gebied van warmte met elkaar te delen en te bekijken of er voordelen zijn te behalen met het koppelen van warmteclusters. Dit wordt ondersteund door Warmte Samenwerking Oostland, gemeente Lansingerland en gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Duurzame warmte

Warmte Samenwerking Oostland is een initiatief van Glastuinbouw Nederland, dat bestaande en nieuw op te richten warmtecoöperaties ondersteunt voor ondernemers die alternatieven willen ontwikkelen voor fossiele brandstoffen en zelf daarin het voortouw nemen. Dit met het doel om zoveel mogelijk tuinbouwgebieden te verduurzamen.

Bron: Glastuinbouw Nederland, beeld: Fotostudio G.J. Vlekke