Hoogendoorn introduceert een nieuwe alarmmodule voor hun procescomputer. Zo kunnen telers ervoor kiezen om alleen in bepaalde perioden, bijvoorbeeld overdag, of alleen bij bepaalde set point-afwijkingen gealarmeerd te worden.

Telers worden regelmatig tijdens hun nachtrust, feestdagen of weekend gestoord voor een alarm waarvoor geen onmiddellijke actie nodig is. De nieuwe Custom alarmmodule van Hoogendoorn biedt de mogelijkheid om zelf de alarmen, perioden en voorwaarden voor hun procescomputer te kiezen. Ook zijn alarmmeldingen nauwkeuriger geworden, dankzij verbeterde software.

Het alarm kan onder meer worden ingesteld op een zelf gekozen tijdstip. Als er bijvoorbeeld een extern alarm wordt gegeven op de UV-ontsmetting moet een installateur worden gebeld om de storing te verhelpen. ‘s Nachts kunt u echter weinig doen. Met een Custom Alarm kunnen telers ’s nachts hun alarm stil zetten en deze op een eigen gekozen tijdstip ‘s morgens activeren. Daarnaast kunnen uitsteltijden aan alarmen worden gekoppeld, zodat afwijkingen alleen worden weergegeven als deze langere tijd duren. Kleine fluctuaties leveren zo geen alarm meer op.

Variabele alarmgrens

De alarmmodule maakt het ook mogelijk om telers actief te informeren over verschillende grenswaarden in meerdere perioden. Dit is bijvoorbeeld belangrijk voor telers die een weegschaal gebruiken en voorwaarden stellen aan het matgewicht op verschillende tijdstippen. De voorwaarden voor het matgewicht overdag (verzadiging) wijken namelijk af van het matgewicht in de nacht (intering). Als het matgewicht niet in orde is, ontvangt de teler een alarm op zijn telefoon en hoeft hij niet voortdurend zijn grafieken te raadplegen.

Het gebruik van meerdere meetboxen op grote afdelingen geeft inzicht in klimaatverschillen en zijn nodig voor de regeling van verwarming en ventilatie. De nieuwe alarmmodule biedt de mogelijkheid om gemeten waarden van twee meetboxen met elkaar te vergelijken en een alarm te activeren als het verschil te groot is.

Gratis update

Telers ontvangen alleen alarmen bij zelfgekozen afwijkingen in set points, bijvoorbeeld bij fluctuaties van 10% of meer, of 2ºC of meer. Gedetailleerde alarmnotificaties worden weergegeven op pc, tablet of smartphone. De alarmmodule wordt standaard geleverd bij nieuwe iSii procescomputers. Bestaande gebruikers kunnen de alarmmodule gratis verkrijgen via een software update.

Bron/beeld: Hoogendoorn