De contouren van het centrum voor hightech onderzoek voor zachtfruit in Horst tekenen zich steeds duidelijker af. Het kassencomplex is deels gereed. Daarnaast worden binnen een maand de eerste aardbeien op stellingen geplant. Op 1 juli moet het centrum, waarvoor nu al veel belangstelling is vanuit de markt, volledig operationeel zijn.

Volgens de oorspronkelijke plannen had het Delphy Innovative Soft Fruit Centre voor onderzoek op het gebied van aardbei, braam, framboos en blauwe bes al in januari van dit jaar gereed moeten zijn. Onder meer de coronacrisis gooide echter roet in het eten. “Maar uiteindelijk konden we in november vorig jaar toch starten met het egaliseren van het perceel nabij de A73 in Horst”, zegt Bart Jongenelen, manager Delphy ISFC. “Daarna hebben we flinke stappen kunnen zetten. In week 47 werd begonnen met de fundering van de kas, die 3.000 m² gaat tellen, enkele weken later volgde het plaatsen van de kasconstructie en in week 2 startten we met beglazen. Momenteel is de installateur bezig met de aanleg van verwarming, elektra en water.”
Daarnaast zijn twee Mini-air-tunnelsystemen van ieder 1.000 m² geplaatst, waarin aardbeien en zachtfruit komen te staan. “Medio maart gaan we hierin de eerste aardbeien planten, in april volgt het eerste houtig kleinfruit. De kas zal medio mei helemaal gereed zijn, daarna worden nog trayvelden aangelegd en starten we met vollegrondsteelt. Op 1 juli moet het centrum officieel zijn deuren openen.”

Schakel tussen onderzoek en praktijk

Het aardbeienonderzoek dat nu nog plaatsvindt bij Berry Plaza in Egchel wordt straks overgeheveld naar het nieuwe onderzoekscentrum. Daarnaast gaat hier hightech onderzoek plaatsvinden. “Dan gaat het bijvoorbeeld om onderzoeken met betrekking tot belichting, klimaat, et cetera. Dit onderzoek gaan we uitvoeren in opdracht van marktpartijen en innovatiepartners.”
Volgens Jongenelen kunnen bedrijven zich, door het doen van een jaarlijkse bijdrage, als innovatiepartner verbinden aan de nieuwe onderzoekslocatie. “Deze middelen worden benut voor onderzoeken die relevant zijn voor het innoveren en doorontwikkelen van de zachtfruitsector. Denk dan bijvoorbeeld aan onderzoeken naar nieuwe teeltstrategieën, weerbaar telen, et cetera.

Veel belangstelling

De innovatiepartners zullen zichtbaar worden in een speciale netwerkruimte en krijgen standruimte op de jaarlijkse open dag, die een internationale focus krijgt. Daarnaast komen er kennisbijeenkomsten. Het draait in dit centrum niet alleen om onderzoek, maar ook om kennis delen en ontmoeten. Het centrum moet in alle opzichten dé hotspot voor de internationale zachtfruitsector worden en een schakel gaan vormen tussen onderzoek en praktijk.”
De onderzoeker geeft aan dat er vanuit de markt veel belangstelling is voor het onderzoeks- en ontmoetingscentrum. “We krijgen veel aanvragen en reacties. En wanneer ik op de nieuwbouw ben, zijn er steevast partijen die willen komen kijken. Dit geeft wel aan dat dit initiatief in een behoefte voorziet, dat de sector een eigen onderzoekscentrum meer dan verdient.”

Tekst: Ank van Lier