Stichting Ondernemersklankbord geeft onafhankelijk en persoonlijk advies, ook aan bedrijven in de glastuinbouw. Voor sponsoren als de Rabobank, Reaal, de Kamer van Koophandel, MKB Nederland, het ministerie van EZ en VNO-NCW is dit reden genoeg om dit initiatief al vele jaren te ondersteunen.

Ondernemersklankbord (OKB) is een non-profit organisatie; de adviseurs krijgen alleen een beperkte (reis)onkostenvergoeding. Zij worden ondersteund door de landelijke stichting die is gevestigd in Den Haag. Peter Weber is een van de 300 adviseurs en al 15 jaar betrokken bij OKB. Naast adviseur is hij ook plaatsvervangend voorzitter van het team Haaglanden.

“Haaglanden is met circa twintig adviseurs een van de negentien teams verdeeld over Nederland. De adviseurs zijn gepensioneerde ondernemers, ook uit de glastuinbouw, en specialisten in veel verschillende vakgebieden: juristen, fiscalisten, IT-ers, communicatiedeskundigen enzovoorts. Driekwart van hen heeft een eigen bedrijf gehad”, geeft Weber aan. Het team Haaglanden heeft een speciale band met de glastuinbouw en de daaraan toeleverende industrie.

Meer info: Ondernemersklankbord, stand G126