Op 18 maart 2019 startte boorbedrijf Haitjema met de proefboring voor Hoge Temperatuur Opslag (HTO) in Middenmeer, in opdracht van Energie Combinatie Wieringermeer (ECW). De exacte locatie van de boring is de nieuwe locatie van paprikatelers Barry en Ruud Helderman. ECW onderzoekt de mogelijkheden van warmteopslag in de zomer, afkomstig van de drie geothermische doubletten.

“We boren tot een diepte van circa 450 meter”, legt projectmanager Bas Pittens van IF Technology uit. “Daarbij onderzoeken we hoe de bodem er exact uitziet.” Met deze informatie wordt een gedetailleerd ontwerp gemaakt van de werkelijke grondwaterbronnen en de bovengrondse installatie. Deze proefboring zal in de bedrijfsfase van het HTO systeem dienen als monitoringput. De berekende omvang van de opslag is 10 tot 15 GWh. Het warme water van zo’n 85ºC, afkomstig van de geothermiebronnen, zal in de opslag worden gepompt, waarna het op andere momenten weer beschikbaar komt.

Vijf doubletten

ECW heeft inmiddels drie geothermische doubletten in tuinbouwgebied Agriport. Daarnaast exploiteert het twee doubletten in Andijk, waarvan de laatste op 5 april officieel wordt geopend. In de special Glastuinbouw Fossielvrij die Onder Glas in oktober 2018 publiceerde, vertelde directeur Robert Kielstra over de ontwikkeling van aardwarmte in Noord-Holland, waarbij geothermie een belangrijke stap is naar verduurzaming van het tuinbouwgebied. De nieuwe warmteopslag moet het rendement van aardwarmte verder verbeteren.

Jaarrond warmte

Geothermiedoubletten produceren jaarrond warmte. In de zomer is de behoefte aan warmte kleiner dan op andere momenten van het jaar. De stilstand van de bronnen is zowel technisch als financieel onwenselijk. Bij het ontwikkelen van HTO werkt ECW samen met IF Technology, TNO, KWR en NIOO. Het demonstratieproject is onderdeel van het project Heatstore uit het EU-programma Geothermica. Subsidie is afkomstig van RVO.

Tekst: Pieternel van Velden