Na een lang onderzoekstraject resulteerde het onderzoek naar de teelt van chrysant op water in een onbevredigend einde. Gelukkig maakt het project een moedige doorstart, met als doel de geformuleerde doelstellingen op te pakken.

In 2011 werd op basis van een groot aantal teeltronden geconcludeerd dat de teelt op water kansen biedt voor de chrysantenteelt. Twee jaar later stak teeltbedrijf De Sarskampen zijn nek uit om de teelt op grote schaal te testen. Daar bleek het systeem echter zeer bevattelijk voor ziektes. Parallel liepen er in Bleiswijk proeven om de ziekte op te wekken om zo te leren wat de oorzaak is van de besmetting. Zelfs met stilstaand water, het enten van ziektekiemen, kastemperaturen van boven de 30ºC en een RV van 20% – verder aangezwengeld met een ventilator – werd het gewas op de proeflocatie echter niet ziek. Sterker nog, de bloemen groeiden mooi uniform met dikke stelen (zie foto). Het onderzoek heeft daarmee laten zien dat ziekterisico’s sterk kunnen verschuiven bij veranderend schaalniveau.
Het project wordt voortgezet in een ander consortium, dat de uitdagingen in de teelt hoopt op te lossen.

Foto: Wageningen University & Research.

Gerelateerd