Onder grote belangstelling is het project Geofood, een samenwerking tussen de Business Unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research en partners uit IJsland, Slovenië en Nederland van start gegaan. Doel van dit project is onderzoeken of met geothermie niet alleen kassen zijn te verwarmen, maar ook vissen kunnen worden gekweekt. Als symbool voor het openen van de nieuwe aquaponic-faciliteiten werd tijdens de openingshandeling een drijver met slaplanten geplaatst op een aquarium met tilapia.

Voor de kweek van vissen is jaarrond een constante watertemperatuur nodig. In de glastuinbouw zijn vraag en aanbod minder constant: in de winter wordt relatief veel verwarmd en in de zomer juist bijna niet. Daarnaast zijn er steeds meer teeltbedrijven met een aardwarmtebron. In de zomer zorgt dat voor een overschot. Die aardwarmte verkopen zou een ander verdienmodel voor aardwarmtebronnen kunnen vormen.

Viskweeksysteem in Bleiswijk

Voor dit project ontwikkelden de onderzoekers een energiemodel voor de combinatie geothermie-glastuinbouw-aquacultuur. Om dit model te valideren, is bij WUR in Bleiswijk begin 2019 een geavanceerd viskweeksysteem geplaatst. Het is een zogenoemd recirculating aquaculture system (RAS). De grootste tanks in dit systeem bevatten zo’n 10.000 liter water met daarin duizenden vissen. Data wordt verzameld van onder andere de waterkwaliteit, temperatuur, waterverbruik en CO2 dat door de vissen wordt geproduceerd.
Ook algenproductie en voedselverwerkingsprocessen worden onderzocht als potentiële toepassingen voor circulaire voedselsystemen die draaien op geothermie. De financiering van het onderzoek is afkomstig van het Europese GEOTHERMICA – ERA NET Cofund Geothermal. Nederlandse deelname aan het project wordt gesteund vanuit RVO en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Tekst: Alexander Boedijn, beeld: Fotograaf Joyce Fabriek