Ontsmetting is een belangrijk onderdeel van een (emissieloos) teeltsysteem. In veel teelten worden verschillende ontsmettingsmiddelen en -technieken gebruikt om het watersysteem vrij te houden van pathogenen of de verspreiding ervan te voorkomen.

Bij telers is vaak niet duidelijk hoe ze deze middelen optimaal kunnen toepassen en of er (ongewenste) nevenstoffen worden gevormd die emissieloos telen bemoeilijken. Vaak gebruiken telers verschillende ontsmettingsmiddelen en technieken naast elkaar, met onbekende gevolgen voor de kwaliteit van het gewas en het recirculatiewater.

Ontsmettingsmiddelen reageren mogelijk ook met sommige meststoffen in het recirculatiewater, bijvoorbeeld ijzerchelaat met oxidatieve ontsmettingsmiddelen, waardoor het ijzerchelaat niet of minder beschikbaar is voor het gewas en het ontsmettingsmiddel wordt ondergedoseerd. Dit zijn redenen voor telers om het drainwater, dat in aanraking is geweest met ontsmettingsmiddelen, te verversen (lozen). In lopend onderzoek onderzoeken we welke positieve en negatieve effecten het gebruik van chloorhoudende producten heeft in de teelt van gerbera.

Foto: Wageningen University & Research.

Gerelateerd