Deltares onderzoekt samen met Arcadis en KWR de mogelijkheid voor grootschalige, ondergrondse opslag van zoet water in de regio Den Haag-Westland-Rotterdam. De opslag van zoet water moet een antwoord vormen op de afname van de beschikbaarheid van zoet water als gevolg van klimaatverandering.

In de regio Den Haag-Westland-Rotterdam is vooral veel zout (grond)water aanwezig, waardoor het aanbod van zoet water beperkt is. Uit het onderzoek moet blijken of het mogelijk is om op grote schaal neerslagoverschot in de winter op te slaan in de ondergrond, om een buffer zoet water op te bouwen voor droge periodes.

Kleinschalige tests

Bij verschillende kleinschalige praktijkproeven is al gebleken dat het mogelijk is om het overschot van neerslag ondergronds op te slaan. Tuinders kunnen de werkwijze bijvoorbeeld gebruiken om in periodes van droogte toch hun gewassen van zoet water voorzien. Omdat nog niet getest is of deze handelswijze ook op grote schaal werkt, is dit een oplossing die nu voornamelijk lokaal door eindgebruikers wordt ingezet.

Grootschalige inzet

Het huidige onderzoek moet in kaart brengen of ondergrondse opslag van zoet water ook op grote schaal geschikt is om het aanbod van zoet water te vergroten. Het onderzoek is een aanvulling op het waterbeheer op grote schaal. Opdrachtgevers van de proef zijn de provincie Zuid-Holland en Dunea. Evides werkt voor de opdracht om een klimaatbestendige drinkwatervoorziening te creëren ook als partner mee aan het project. Het onderzoek loopt tot 2018.

Bron en foto: KWR Water.

Gerelateerd