De teelt van chrysanten is de laatste jaren steeds verder geïntensiveerd met een steeds hogere productkwaliteit. Samen met Delphy toetsen we in 2017 een aantal nieuwe toepassingen waarmee het mogelijk wordt de chrysantenteelt verder te perfectioneren.

De meest in het oog lopende toepassingen zijn hybride belichting en koeling. De hybride belichting moet, dankzij de energiezuinige LED’s, leiden tot een lager elektriciteitsverbruik. Daarbij toetsen we wat de invloed hiervan is op de reactietijd en de productkwaliteit. Het gebruik van koeling moet leiden tot een beter voorspelbare teeltsnelheid zonder bloemafwijkingen. Naast de inzet van LED’s en koeling wordt geëxperimenteerd met een dubbel schermdoek, verrood licht, bodemreflectie, verlengde opkweek, druppelslangen en verhoogde LD-nachtlengte.

Op jaarbasis streven we naar een bepaalde koelinzet, zodat de warmteoogst ervan voldoende is om de kas te verwarmen. Doordat de chrysantenteelt met geoogste warmte minder afhankelijk is van aardgas, is dit een stap vooruit naar een klimaatneutrale teelt. De proef wordt gefinancierd door Kas als Energiebron met cofinanciering vanuit de leveranciers en ChrIP (Chrysanten Innovatie Programma).

Tekst en foto: Wageningen UR.

Gerelateerd