In de opkweek van aardbeienplanten behoort Phytophthora tot de belangrijkste ziekten en plagen. Met de druk op het middelenpakket wordt het steeds lastiger om tot een sluitende aanpak te komen ter voorkoming van deze ziekte. Dit betekent de nodige urgentie om op een robuuste manier gezonde planten te kunnen blijven produceren.

Om deze reden is Delphy drie jaar terug onderzoek gestart naar de integratie van Integrated Pest Management (IPM) strategieën met betrekking tot Phytophthora. Hierin sloot ook het bedrijfsleven aan om deze aanpak te beproeven en valideren onder hoge druk van Phytophthora in een praktijkconforme setting.

Extreem hoge druk nabootsen

Complete IPM-strategieën worden getoetst ten opzichte van onbehandeld en volledig chemische referentie. Om de druk op deze strategie op te voeren worden er op diverse momenten oplossingen met Phytophthora sporen over de objecten gegoten, om zo momenten van extreem hoge druk te simuleren. Bij het inpakken wordt de druk beoordeeld in het rhizoom en later in productie de resultaten in uitval en productie. Uit het onderzoek van de afgelopen drie jaar is een IPM-strategie ontwikkeld.

Mix van bodembiologie en biostimulanten

Harrie Pijnenburg, specialist plantgezondheid zachtfruit: “Ervaringen met middelen opgedaan door fabrikanten en telers geven potentie aan van effectiviteit op onderdelen. Combineren van biologische middelen met chemische inzet ontwikkelt zich tot een strategie die natuurlijk vraagt om bewijzen. Belangrijk is dan om een middel op het juiste moment, maar ook op de juiste manier toe te passen.”
In onze IPM-strategie wordt een mix gemaakt van bodembiologie en biostimulanten in combinatie met groene en chemische gewasbeschermingsmiddelen. Het aantal chemische toepassingen is in het schema gereduceerd tot vier toepassingen rondom kritische momenten in de teelt.

Strategie vergelijkbaar met chemie

Middels een door Delphy ISFC ontwikkelde aanpak is er een methode ontwikkeld waarbij IPM-strategieën op een passende manier kunnen worden getoetst. Die methode sluit aan bij de manier van werken in de praktijk. Onderzoeker Vera Theelen: “Doordat we over de jaren de beoordelingsmethode steeds hebben geoptimaliseerd, kunnen we significante verschillen goed zichtbaar maken. Voornamelijk in de productieteelt kun je goed zien wat voor effect de toepassingen in de opkweek hebben bijgedragen aan de weerbaarheid van de planten. Bij onze strategie is te zien dat het verschil met onbehandeld steeds groter is geworden en dat de strategie zeker niet onderdoet voor de chemische referentie.”
Ook het bedrijfsleven neemt deel in deze aansluitproeven. PlantoSys, Plant Health Cure, UPL, Haifa, Koppert Biological Systems, Bodem en Groen en DCM namen deel in lopende en/of voorgaande onderzoeken.