Steeds meer telers stappen over naar 100% LED-belichting en hanteren daarbij energiezuinige strategieën zoals intensiever schermen en het accepteren van hogere luchtvochtigheden. Dit verlaagt de energie-input voor de teelt. De laatste jaren heeft dit bij het onderzoek naar ‘Tomaat Fossielvrij’ centraal gestaan. Er blijven echter vragen bestaan, zowel in het onderzoek als in de praktijk, die vaak te maken hebben met de gewasactiviteit of verdamping op bepaalde momenten.

Het energiezuiniger telen gaat vaak samen met een afnemende verdamping en daardoor verminderde opname van water en nutriënten, wat weer kan leiden tot productie- en/of kwaliteitsverlies. Voor een maximaal rendement van een teelt met full LED als lichtbron lijken de verdamping en de opname van voeding de bepalende factor. Dit vraagt om verder onderzoek om de grenzen hierin te bepalen.

Grenzen van verdamping

Op 5 oktober is een nieuw project bij Delphy Improvement Centre gestart als onderdeel van het overkoepelende project ‘Verdamping van fundamenteel naar toegepast’, dat samen met WUR en PlantLighting wordt uitgevoerd. Dit project richt zich op het opzoeken van de grenzen van verdamping binnen een energiezuinig teeltconcept en het meten hiervan. In deze proef ligt de focus op een energiezuinige teelt van tomaat onder LED-belichting.
De hypothese is dat een lagere energie-input kan resulteren in een te lage verdamping, maar dat hoeft niet te leiden tot kwaliteitsproblemen en productieverlies. Daarbij is de rol van watergift en voeding van belang om tot het gewenste teeltresultaat te komen. “Eerdere ervaringen uit onderzoeken op ons centrum omtrent het gebruik van sensoren en digitalisering gebruiken we om de verdamping te berekenen middels het waterbalans-principe. Hiervoor meten we gewicht van gift, drain, mat en plant om alle waterstromen in kaart te brengen en daaruit de verdamping te berekenen. Voor deze continue meting wordt gebruik gemaakt van matwegers en loadcellen.

Identieke afdelingen met elk andere luchtvochtigheid

De proef wordt uitgevoerd in 2 identieke afdelingen van 150 m² met elk een andere luchtvochtigheid (hoog versus laag vocht). “In elke kas toetsen we twee EC’s om het effect daarvan op de opname te bepalen. Middels het monitoren van gewasontwikkeling, bloem- en vruchtkwaliteit en drogestofanalyses verzamelen we kennis over de invloed van verhoogde of verlaagde verdamping op deze parameters. Een begeleidingscommissie van toeleveranciers en tomatentelers bezoeken wekelijks de proef.
Dit project wordt gefinancierd door Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma vanuit het ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland. Daarnaast leveren Saint-Gobain Cultilene, Ludvig Svensson, Fluence en Enza zaden een bijdrage.

Tekst: Stijn Jochems, Delphy Improvement Centre