Er zijn drie Fusariumsoorten die op het moment problemen geven in de teelt van phalaenopsis. Dit zijn Fusarium oxysporum, F. solani en F. proliferatum.

Om onderzoek te doen naar het voorkomen en de verspreiding van deze drie pathogenen in de phalaenopsisteelt zijn er bij een drietal teeltbedrijven uitgebreide monsters verzameld en geanalyseerd met een kwantitatieve methode. Daarbij is niet alleen vast te stellen of een schimmel aanwezig is maar ook hoeveel ervan aanwezig is.

Besmettingshaard

Op alle drie de bedrijven werden de drie pathogenen aangetroffen. Natuurlijk werden de pathogenen in ziek plantmateriaal gevonden en vooral Fusarium oxysporum troffen we in symptomatische planten aan. Maar is een plant eenmaal ziek, dan vinden we vaak de andere pathogenen ook op dezelfde plant terug, waar de eerste besmetting blijkbaar de plant vatbaarder heeft gemaakt voor verdere infecties.
Planten die direct naast een symptomatische plant hebben gestaan, zijn vaker besmet met Fusarium als even oude planten van dezelfde cultivar die verder weg hebben gestaan. De planten die direct naast een besmettingshaard hebben gestaan, zouden met een gekleurde label gemarkeerd extra in de gaten gehouden kunnen worden voor de ontwikkeling van symptomen.

Pathogenen

Drainagewater afkomstig uit de kassen bevat vaak een hoge dichtheid aan pathogenen. Ontsmetten van water voor hergebruik is dus enorm belangrijk.
F. oxysporum en F. solani zijn goed in het maken van biofilms. Als deze pathogenen in het leidingensysteem terecht komen, kunnen zij zich daar goed hechten en sporen in het systeem blijven verspreiden.
F. proliferatum zien we veel in de luchtmonsters terug, maar ook de andere twee zijn daarin terug te vinden. F. proliferatum zien we het meest op vloeren, randen en zelfs bladeren liggen als neerslag uit de lucht.
F. proliferatum is minder pathogeen op phalaenopsis, maar als F. oxysporum of F. solani een infectie starten, lift hij graag mee op de zieke plant.
Deze werkzaamheden zijn verricht in het kader van de PPS Masterplan Fusarium 2 en data zullen gebruikt worden voor hygiëne factsheets over onderwerpen als water, lucht en verspreiding met plantenmaterialen. De gewascoöperatie Potorchidee draagt financieel bij aan dit onderzoek.

Tekst: Elke van der Stok, Themaspecialist Onderzoek, Glastuinbouw Nederland