De Winterlichtkas heeft zijn efficiëntie in onbelichte teelten met hoge producties bij ‘beperkte’ inzet van energie meer dan waargemaakt. Om tot een echte jaarrond productie te komen bleek inzet van belichting noodzakelijk.

Gezien de energiemarkt zijn de onderzoekers van Wageningen University & Research weer van de belichting afgestapt. Conclusie was om de isolatiegraad te verbeteren. Dus is een derde beweegbaar scherm geïntroduceerd. Dat moet de warmtevraag in januari tot en met maart fors terugdringen tot een verbruik van minder dan 0,5 m³/m²/week.
Ook in de ontvochtiging kunnen we nog winst behalen. Dat geeft een kans in terugwinning van latente warmte, maar de ideale combinatie is nog steeds een zoektocht. We moeten warmte nog meer vasthouden en het moment van opstoken verder naar achteren verschuiven.

Etmaaltemperaturen bereiken met kleine energie-input

Vooral in de eerste teeltmaanden is het een uitdaging om de gewenste etmaaltemperaturen bij een kleine energie-input te bereiken. Voor deze teelt richten we ons op een ras met goede meeldauwtolerantie (Uptrace). In combinatie met toediening van silicium in de voeding proberen we de inzet van (chemische) gewasbeschermingsmiddelen (meeldauw) zeer sterk te verlagen. Er is 18 januari geplant en we proberen er één lange teelt van te maken door tussentijds aan te aarden en de stengeldichtheid op geschikte momenten te verhogen en verlagen.

Tekst: Frank Kempkes