Steviolglycosiden uit de bladeren van de plant Stevia rebaudiana worden gebruikt door de voeding- en drankenindustrie als laagcalorische suikervervangers. Stevia is een kortedag plant.

Als de plant generatief wordt, stagneert de groei en daalt het gehalte aan steviolglycosiden. Binnen ons onderzoeksthema ‘Kas als Apotheek’ is onderzocht in welke mate de productie van stevioglycosides is te verhogen met teeltomstandigheden. Hiertoe zijn de effecten van CO2-dosering, EC en lage intensiteit (rood) LED-licht bij twee rassen onderzocht. De door kortedag geïnduceerde bloei is tegengegaan door een nachtonderbreking van twee uur per nacht met een lage intensiteit LED-licht; hiermee gaan de groei en de aanmaak van de stof onverstoord door.

Het doseren van CO2 tot 700 ppm verhoogde de netto fotosynthese van het gewas met 50% en de bladproductie met 25%. De EC van de voeding (1,5 of 2,3) had geen effect op de plantproductie of het gehalte aan Steviolgycosides. Beide rassen verschilden in het gehalte daaraan.
Schatting is dat een productieverhoging van ruim 2,5 keer de buitenteeltproductie mogelijk is. Door selectie van de juiste rassen in combinatie met specifieke teeltmaatregelen kan de productie vermoedelijk nog verder worden verhoogd.

Tekst en foto: Wageningen UR.

Gerelateerd