De Thomas More Hogeschool in het Belgische Geel onthult op 24 juni in haar onderzoekskas een CO2- zuiveringsinstallatie. Met deze installatie willen zij de rookgassen van WKK’s en gasketels opzuiveren tot 70% en daarna opslaan. “De CO2-behoefte mag niet bepalend zijn voor de draaimomenten van de WKK”, klinkt het.

Sinds de lancering van de green deal en het streven van Europa om tegen 2050 CO2-neutraal te zijn, is het onderzoek naar het energieverbruik in de glastuinbouw opgeschaald. De energiecrisis heeft dit onderzoek in een stroomversnelling gebracht.

WKK niet aanzetten

Thomas More Hogeschool heeft zich toegevoegd aan het rijtje met onderzoeksinstellingen, waaronder ook Wageningen University & Research, dat de opslag van CO2 onder de loep neemt. Volgende week lanceert de hogeschool, die glastuinbouwonderzoek uitvoert, een apparaat om de concentratie van CO2 uit de rookgassen te verhogen, zodat opslag ervan haalbaar wordt.
“In het weekend en op zonnige of winderige dagen is de elektriciteitsprijs zeer laag. Dan wil je de WKK niet aanzetten. Momenteel kan dat toch nodig zijn om CO2 op te wekken die voor de teelt nodig is”, verklaart Herman Marien, onderzoeksmedewerker glastuinbouw aan de hogeschool in Geel en tevens verantwoordelijk voor de Vlaamse WKK-coöperatie Warmtekracht Ondersteunings Maatschappij (WOM). “Je wilt het gebruik van de WKK niet af laten hangen van de CO2 behoefte van de planten.”

Fysische scheiding

Marien stelt dat het toestel zich van andere initiatieven onderscheid, waaronder die van WUR, doordat het gebruik maakt van het Pressure Swing Adsorption (PSA). Dat is een vorm van fysische scheiding waarbij CO2 uit de uitlaatgassen blijft kleven aan een adsorbens dat als een soort plakstrip dient. Daarvoor worden de uitlaatgassen in een afgesloten ton met dat adsorbens geblazen om stikstof van koolstofdioxide te scheiden. Nadat de stikstof is afgevoerd, wordt de CO2 door een onderdruk te creëren, verzameld en opgeslagen.
Aan de keuze voor die aanpak ging een uitgebreid voortraject vooraf. Daarbij werden ook alternatieven onderzocht, maar die bleken voor het dagelijks gebruik in de glastuinbouw vaak onhaalbaar. “De CO2-zuiveringsinstallatie die ontwikkeld werd, haalt lagere zuiverheden dan chemische filtering, maar heeft als voordeel dat de aanschaf en de operationele kosten lager liggen. Bovendien gaat het om een veilig proces”, erkennen de onderzoekers.
“Ons streven was een installatie die praktisch inpasbaar is voor de sector en in de toekomst vlot beschikbaar gemaakt kan worden voor de glastuinbouw”, aldus Marien. Het uitgangspunt voor dit onderzoek, dat valt onder het ENERGLIK-project van Interreg Vlaanderen-Nederland, is om snel bruikbare oplossingen te bieden aan de sector.

Productie in China

Nadat de onderzoekers een concept hadden uitgewerkt, zijn ze in China terecht gekomen voor de productie van de machine. “In West-Europa konden we geen partner vinden die dit apparaat voor een redelijke prijs kon maken”, verklaart Marien die herhaalt dat de kostprijs, en daarmee praktische haalbaarheid voor de glastuinbouw, centraal stond.
Met nadere proeven en onderzoek willen de medewerkers van Thomas More de CO2-concentratie opvoeren naar 60 tot 70%. Als de streefwaardes gehaald worden, wordt het apparaat voor de glastuinbouw interessant”, aldus Marien die verwacht dat dit snel kan verlopen. De CO2-zuiverings- en opslaginstallatie draait in de onderzoekskassen van de hogeschool op een gasketel van 1,2 MW en kan 300 m³ per uur rookgassen verwerken. Met het opwaarderen en opslaan van de CO2 denken de onderzoekers het aantal draaiuren met 20 tot 25% te kunnen reduceren.

Tekst: Jerom Rozendaal