Bij het telen onder full LED-belichting wordt regelmatig ongewenste bladverkleuring waargenomen. Doorgaans is dit het gevolg van ophoping van anthocyanen. Eerder hebben we dit probleem geïnventariseerd en een literatuurstudie uitgevoerd binnen het project ‘Groen of rood gewas: Anthocyaanvorming en chlorofyl afbraak onder LED’. Dit om meer inzicht te krijgen in de regulatie van anthocyaanvorming in bladeren.

De vorming van anthocyanen is een signaal dat de plant meer lichtenergie opvangt dan deze in staat is te verwerken, bijvoorbeeld door een beperking in het fotosyntheseproces of door een overschot aan assimilaten. Een vaak genomen teeltmaatregel om anthocyaanvorming in blad te beperken is het verhogen van de temperatuur in de kas. Uit de literatuur blijkt echter dat ook andere factoren dit proces beïnvloeden, waaronder voeding, CO2, lichtintensiteit en het lichtspectrum.

Voeding, CO2, lichtintensiteit en lichtspectrum

In een nieuw project ‘Groen gewas, ook onder LED’ doen we dit jaar gericht onderzoek naar de invloed van bovengenoemde factoren op anthocyaanvorming in meerdere soorten perkplanten. We willen zo energiezuinige teeltstrategieën ontwikkelen, waarmee we ongewenste bladverkleuring bij telen onder LED tegengaan.
Dit project wordt gefinancierd door het programma Kas als Energiebron. Het innovatie- en actieprogramma van Glastuinbouw Nederland.

Tekst: Mark van Hoogdalem