De Nederlandse sierteeltsector is direct na het uitbreken van de coronacrisis hard getroffen. De sterke stijging van online bloemenverkopen zorgde er zowel in binnen- als buitenland voor dat de omzet nog enigszins op peil bleef. Op een aantal dagen was de online verkoop zelfs hoger dan op Valentijnsdag of Moederdag in 2019. Zo namen de online bestedingen van bloemen in maart met maar liefst 160 procent toe.

Deze sterke toename zette ook in april (+270%) en mei (+130%) door. Doordat de lockdown mensen ervan weerhield om bij elkaar op bezoek te gaan, was een bloemetje laten bezorgen een alternatief om iemand een cadeau te kunnen geven of een hart onder de riem te steken. ABN AMRO verwacht dat het online-kanaal ook na de crisis populair zal blijven. Naar verwachting gaan gewenning, gemak en de hoge kwaliteit van het product zorgen voor herhaalbestellingen.

Door lockdown daling uitvoerwaarde

De export van bloemen en planten daalde – volgens cijfers van Floridata – zowel in maart (-32%) als april (-38%) sterk. Veel buitenlandse afzetmarkten gingen op slot en de vraag naar planten en bloemen kwam tot stilstand. Hierdoor zagen sierteeltbedrijven zich gedwongen op grote schaal bloemen te vernietigen.
Inmiddels is sprake van een bescheiden herstel. In mei krabbelde de export enigszins op en lag de uitvoer van planten zelfs 7% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De verkoop van bloemen daalde echter nog steeds fors (-19%), waardoor ook in mei de totale export nog daalde. Tijdens de lockdown ging volgens Floridata een totale exportwaarde van 500 miljoen euro verloren. De export naar Italië (-70%) werd het hardst getroffen. Nu de maatregelen in de meeste landen zijn versoepeld, lijkt het er op dat het herstel zich voortzet.

Recessie kan herstel in de weg staan

Voor de tweede helft van het jaar kan de recessie een verder herstel van de sierteeltsector in de weg staan. Zo is vooral de verkoop van snijbloemen gevoelig voor economische schommelingen. In de belangrijke afzetmarkten van de Nederlandse sierteeltsector vindt pas in de tweede helft van 2021 herstel van de economie plaats.
“De recessie kan in deze markten in de tweede helft van 2020 en in de eerste maanden van 2021 voor een lagere vraag zorgen. Wel is de situatie anders dan bij de vorige crisis. Bedrijven in de sierteelt zijn beter georganiseerd, waardoor ze vraaggerichter kunnen produceren”, vertelt Nadia Menkveld, Sector Econoom Agrarisch van ABN AMRO. “De daling in de verkoop van pot- en tuinplanten was in maart en april veel minder groot dan bij snijbloemen. Doordat deze producten veel minder last hebben van conjuncturele schommelingen verwachten we dat de export van pot- en tuinplanten ook tijdens de recessie robuuster zal zijn.”