Praktijkervaring leert ons dat het verstrooien van het licht in de kas door middel van een diffuus kasdek de productie kan verhogen met maar liefst 10% en mogelijk zelfs meer. Het is alleen niet duidelijk hoe je dit voordeel van diffuus licht kunt vergroten.

Bij Wageningen University & Research ontwikkelden we Raypro. Dit is een simulatiemodel voor lichtopbrengst en -verdeling. Metingen van het WUR LightLab kunnen we direct in Raypro importeren en in simulaties gebruiken. Op deze manier kunnen diffuse materialen worden ingebed in simulaties en worden hun effecten op de lichtomgeving, gewasgroei en fotosynthese berekend voor elke kasopstelling en elke locatie ter wereld. Het is dus een krachtig hulpmiddel om potentiële materiaalprestaties te begrijpen zonder daarvoor veel aanvullende materiaal- en gewasproeven te doen.

Stralingscondities van buitenaf

In dit onderzoek willen we meer in detail begrijpen hoeveel diffuus licht bijdraagt aan groei onder verschillende omstandigheden, inclusief de locatie van de kas. Het gaat dus met name om stralingscondities van buitenaf, CO2-concentratie binnen, temperatuur en verschillende diffuse materialen.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het Smart Materials consortium, gefinancierd door de topsector T&U, Ministerie van LNV, Glastuinbouw Nederland, FME, LyondellBasell, RKW, Ludvig Svensson, Saint-Gobain Cultilene, Fujifilm, BASF en Lumiforte.

Tekst: David Katzin