De Belgische paprikateler Guido Quirijnen, die anderhalf jaar geleden een derde schermdoek in gebruik nam, zet dit zonnedoek tijdens koude dagen in om energie te besparen. Door de zachte winter van dit moment blijven de effecten van de hoge energieprijzen beperkt op het bedrijf. “Door het weer en de staat van de planten, is er minder warmtevraag.”

Door de grauwe, zachte winterdagen is stoken op dit moment minder nodig voor Quirijnen, die in het Belgische Merksplas op 12,6 ha paprika teelt. Om deze reden voelt hij relatief weinig van de hoge gasprijzen die momenteel moeten worden betaald. De paprikaplanten zijn voor het eerst ingedraaid en kennen door de weersomstandigheden een beperkte scheutontwikkeling. De teler verwacht in week 12 de eerste vruchten.
Eind vorig jaar hadden de hoge energiekosten het meeste impact op de teelt. Daardoor was het niet interessant om de WKK te laten draaien en heeft hij iets vroeger de zetting toegelaten. “Dat was nodig om de plant in balans te houden en te voorkomen dat de bloem te grof werd”, legt de teler uit. Er is een week vroeger geplant dan in voorgaande jaren.

Warmte binnenhouden

Rond de kerst, toen de buitentemperatuur flink zakte, is ook het derde scherm, het zonnescherm, veelvuldig ingezet om de warmte in de kas te houden. De effecten van het zonnescherm bij een dergelijke toepassing zijn moeilijk te meten, maar Quirijnen twijfelt er niet aan dat het effect heeft. “Het zal in ieder geval een beetje geholpen hebben”, zegt hij.
Het zonnescherm werd in de zomer van 2019 geïnstalleerd tussen de twee bestaande energiedoeken met het doel de temperatuur en vochtigheid beter onder controle te krijgen tijdens de warme zomers. “In de zomer was er al snel sprake van een benauwd klimaat. Hierdoor gaan de huidmondjes van de plant sneller dicht, stokt de CO2-opname en is er geen optimale groei”, verklaarde Quirijnen destijds de investering in het zonnedoek.

Volatiele prijs

De warme zomers van 2018 en 2019 werden vorig jaar niet herhaald, waardoor het zonnescherm vooralsnog nooit echt op de proef gesteld is. “Er waren wel warme dagen waarop we met het doek geschermd hebben en daarover ben ik tevreden, alhoewel ik niet gelijk een getal kan plakken op een eventuele meerproductie”, zegt de paprikateler die nog steeds tevreden terugkijkt op de investering. “Mochten er dadelijk weer warme periodes aankomen, dan heb ik extra mogelijkheden.”
Ondanks de zachte zomer had het bedrijf overigens een goede productie, aldus Quirijnen. “Ook de prijzen waren redelijk, maar die gingen gepaard met enorme pieken en dalen. Zo kregen we in het voorjaar tot vier euro per kilo en waren de prijzen in het najaar weer uitzonderlijk laag”, vat hij het jaar samen.

Productiedaling mogelijk nog voor de boeg

Terwijl de hoge energieprijzen nauwelijks doorwogen in het productievolume van vorig jaar, zou dat dit jaar wel eens anders kunnen uitpakken als er de komende maanden meer warmte gevraagd gaat worden door de opgroeiende paprikaplanten. “Gelukkig hebben we ongeveer de helft van onze gasbehoefte vastgelegd”, constateert Quirijnen. Niet alleen de energiekosten zijn gestegen, dat geldt ook voor de arbeidskosten en kosten voor meststoffen. “Wij hopen op een goede prijsvorming om de hogere kosten te compenseren”, besluit de teler.

Tekst en beeld: Jerom Rozendaal