“Er moet nog wel veel gebeuren en er is nog een wereld te winnen. Maar na al die jaren dat Het Nieuwe Telen wordt toegepast en tot veel nieuwe kennis en inzichten heeft geleid, vraag je je wel eens af waarom er nog mensen zijn die deze elementen niet toepassen”, zo stelt Leo Oprel, die namens het ministerie van EZ van begin af aan nauw bij HNT is betrokken.

Gelukkig stappen steeds meer telers in, zo constateert hij. Maar de vraag blijft actueel waarom telers deze kansen eerder als bedreiging ervaren. “Waar komt de hang vandaan om het oude vertrouwde en minder optimale niet los te laten of durven laten?” De senior beleidsmedewerker heeft nagedacht over het antwoord. “Is het de hang naar nostalgie, de angst voor de toekomst, het verlies aan opgebouwde expertise en de daarmee opgebouwde (vermeende) status, of kunnen veel mensen de verandering niet aan? Dat geldt overigens niet alleen voor telers, maar ook voor voorlichters en onderzoekers.”

Lastig om massaal over te schakelen

Onlangs voerde Oprel nog een discussie over waarom gewasbeschermingsonderzoek onder de condities van het oude telen wordt uitgevoerd. “We zouden het vreemd vinden om met een telefoon aan de muur in de gang te moeten bellen in dit mobiele tijdperk. Overal en op elk moment lopen we met de smartphone en benutten 24/7 de mogelijkheden. Als er dan op teeltgebied een vergelijkbare doorbraak komt, dan blijkt het veel lastiger om massaal over te schakelen. Dan blijven diverse mensen hangen aan de oude gewoonten; aan te hoog energiegebruik en lagere productie en dus minder rendement. Terwijl de resultaten toch overduidelijk zijn. Telers hoeven alleen maar bij collega’s te kijken waar het allemaal goed gaat. Iedereen in de sector die de ontwikkelingen een beetje volgt, regelmatig kijkt op de website van Kas als Energiebron en de vakbladen leest, zou dat moeten weten.”

Toekomst is Het Nieuwe Telen

De toekomst van de glastuinbouw is volgens Oprel niet meer los te zien van HNT. “Er zijn nieuwe kassen ontwikkeld, nieuwe energieschermen op de markt gekomen en elke dag komt er een ingrediënt bij voor een duurzamere glastuinbouw. De grenzen zijn verlegd en worden nog verder opgeschoven. En toch staan nog veel telers in een oude modus.”
Financiering van onderzoek, ook op gebied van Het Nieuwe Telen, is een aanvullend punt van aandacht. “Het is nog steeds gemeengoed dat wanneer een ondernemer geen euro wil bijdragen aan onderzoek, veel anderen ook niet willen meebetalen. Terwijl bij crowdfunding juist het omgekeerde het geval is. De glastuinbouw is toe aan echte vernieuwing, voor De Nieuwe Teler met Nieuw Denken en Nieuw Handelen; kortom voor De Nieuwe Toekomst.”

Tekst: Roger Abbenhuijs

Gerelateerd