De Belgische rozenteler Wim Scheers, die in de Benelux bekend staat als een van de pioniers met LED-belichting in de rozenteelt, heeft zijn zinnen gezet op een volgende verduurzamingsstap. Na het plaatsten van een e-ketel wil hij zijn bassins met zonpanelen uitrusten. Op termijn staat een windmolen op het programma. Zo hoopt hij het gasverbruik te kunnen halveren.

“Het is het verkleinen van ons bedrijf of het inzetten op energietransitie om tegemoet te kunnen komen aan de eisen van de maatschappij en politiek”, vertelt Wim Scheers die in Kontich, onder Antwerpen, een rozenkwekerij van 2 ha runt. Scheers was acht jaar geleden een van de eerste rozentelers die met LED-lampen zijn energiegebruik terugbracht.

Lichtvermogen van 180 naar 200 µmol/m².s

In het najaar van 2022 verving hij ook het resterende hybride gedeelte in zijn kas voor full LED-lampen van Philips. De volledige overschakeling naar LED-belichting is de teler goed vergaan. Inmiddels heeft hij recent zijn eerste LED’s vervangen door een nieuwe generatie. Deze nieuwe lampen belichten onder andere de nieuwe rozenplanten in een compartiment van 2.500 m² die hij in week 4 liet aanplanten.
Daarbij is volgens hem ook de evolutie in LED-lampen en techniek zichtbaar. Met de nieuwe generatie lampen verhoogde het lichtvermogen van 180 naar 200 µmol/m².s en tevens is verrood in het spectrum opgenomen. “Beide zijn duidelijk goed voor de kwaliteit van de rozen”, stelt Scheers enthousiast. De eerste rozen van de nieuwe planten worden inmiddels geknipt.

Lagere middenprijs

Minder is de rozenteler te spreken over de prijsvorming. “Alhoewel Valentijn en Internationale vrouwendag goed waren, ligt de middenprijs vanaf januari over het algemeen 10 tot 15 procent onder het niveau van vorig jaar”, vertelt hij. Deze prijs volstaat volgens hem niettemin om uit de kosten te komen. “Dat heeft vooral te maken met de gunstige energieprijzen op het moment”, vertelt de teler die geen gas heeft vastgelegd. “Als je nu gas hebt vastliggen voor 40 euro, zou dat een ander verhaal zijn”, vervolgt hij.
Scheers merkt op dat de gasprijs nog steeds een dalende trend kent en wil wachten tot deze onder de 20 euro zakt voordat hij weer begint met vastklikken. Op termijn wil hij zijn afhankelijkheid van het gas sterk afbouwen. “De politiek en maatschappij willen dat wij het gebruik van fossiele brandstoffen afbouwen. Als je vooruit wil, is een energietransitie de enige weg vooruit”, klinkt het.

Elektrificatie

Enkele maanden geleden installeerde de Vlaming een e-ketel op zijn bedrijf en momenteel heeft hij offertes lopen om zijn bassins uit te rusten met drijvende zonnepanelen met een totaalvermogen van 400 kilowatt. Om het hele plaatje kloppend te maken, staat ook de installatie van een turbo-charger op het programma. Daarmee zou hij op termijn de vrachtwagens kunnen opladen die zijn bloemen naar de Euroveiling in Brussel vervoeren.
De zonnesystemen zijn een opstapje naar een nog groter project. Scheers inventariseert momenteel de mogelijkheden om een windmolen met een capaciteit van 2,3 MW te plaatsen. “Wij hebben vooral in de winter energie nodig en dan heb je vaak meer wind”, verklaart hij de gedachte achter zijn plannen.

Vleermuizen

De eerste resultaten van de verplichte haalbaarheidsstudie van de windmolen zijn goed. De rozenteler heeft nu nog een vleermuisstudie voor de boeg om de impact van een windmolen op de vleermuizen te onderzoeken. “Als beide onderzoeken in orde zijn, zouden we normaal gezien een windmolen mogen plaatsen”, vertelt de teler hoopvol. Met de windmolen en de systemen voor zonne-energie hoopt hij op termijn zijn gasconsumptie te kunnen halveren.

Tekst en beeld: Jerom Rozendaal