Energiezuinig telen kan problemen geven die waarschijnlijk gerelateerd zijn aan het gewas dat onvoldoende verdampt. In een project dat recent is gestart met financiering van Kas als Energiebron, wordt op drie onderzoekslocaties (WUR, Delphy en Plant Lighting) meer kennis ontwikkeld over verdamping.

Het doel is de energie-input te verlagen met behoud van groei en gewas- en productkwaliteit. Dit gebeurt door sturing en controle van de verdamping bij toepassing van systemen, zoals actieve ventilatie en hoog-isolerende schermsystemen in LED-belichte teelten.

Effect van een vochtige nacht

Jonge komkommerplanten zijn geplant in gecontroleerde daglichtloze cellen waar ze gedurende drie maanden worden geteeld. We richten ons op het effect van een vochtige nacht (VD = 0,8 g/kg) vergeleken met een referentienacht (VD = 2 g/kg) op de nacht- en dagtranspiratie, de water- en nutriëntenopname en de nutriëntenverdeling richting verschillende plantorganen. In de cellen kunnen we de waterbalans en de CO2-opname meten. We gebruiken weeggoten die inzicht geven in de wateropname en de transpiratiesnelheid. Daarnaast analyseren we water- en plantenmonsters op de opname en distributie van voedingsstoffen.

Tekst: Caterina Carpineti