Na decennia van internationalisering van voedselproductie, -transport en -verkoop ontstaan steeds vaker tegenklanken: Moeten we ons niet richten op lokale voedselproductie en op kortere leveringsketens?

In plaats van één internationaal, complex voedselnetwerk zouden we ons ook kunnen richten op lokale stedelijke voedselsystemen (ook bekend als City Region Food Systems, of CRFS). De vraag is alleen welke oplossing daadwerkelijk toekomstbestendig is. Wageningen University & Research neemt daarom deel aan een grootschalig Europees H2020 project van honderden CRFS-initiatieven.

Beter inzicht marktpositie

Elk initiatief krijgt zo inzicht in zijn eigen duurzaamheid en mogelijke verbeterslagen. Elke analyse zet diverse sociale, economische en klimatologische aspecten uiteen. Daarnaast kan elk initiatief een beter inzicht verkrijgen in hun klanten en marktpositie door middel van een app waarin bezoekers en klanten hun eigen waardering kunnen delen.
Deze analyses bieden lokale en Europese overheden een houvast voor de verdere ontwikkeling van het Europese voedselsysteem. Het geeft inzicht in de duurzame strategieën voor de toekomst, voor elk product, dienst, markt of regio.

Tekst: Luuk Graamans