Organische potgrond kan tijdens opslag deels worden afgebroken door micro-organismen. In de potgrond industrie wordt daar rekening mee gehouden door protocollen te hanteren voor de opslag van venige en ander organische materialen.

De toenemende belangstelling voor alternatieve materialen, zoals compost, verhogen de kans op afbraakproblemen in opslag.

Problemen bestaan uit tijdelijke anaerobe met vorming van fytotoxische moleculen, hitte ontwikkeling en verlies en fixatie van stikstof. In een experiment met compost in gasdichte zakken is de invloed van de rijpheid, van koelen en van drogen op het zuurstofverbruik gemeten. Het zuurstofverbruik diende hierbij als maat voor afbraak.

Koelen van 20°C naar 5°C verlaagde het zuurstofverbruik in de zakken met een factor 3. Ook drogen van 40 naar 15 volumeprocenten vocht verlaagde het zuurstofverbruik met een factor 3 tot 5. Koelen is extra effectief als het materiaal vooraf gekoeld in opslag gaat.

Tekst: Chris Blok.

Gerelateerd