Zijn batterijen een interessante optie voor glastuinbouwbedrijven en wat betekent de inzet voor elektriciteitsnetwerken? Deze vragen staan centraal in een onderzoek naar opslagbatterijen in de glastuinbouw, dat adviesbureau Stratergy uit Woudenberg momenteel uitvoert in opdracht van Greenport West-Holland en anderen. “De verdiencapaciteit wordt sterk bepaald door de grilligheid van de stroomprijs”, stelt Martin van der Hout.

Dit voorjaar is het onderzoek naar de inzet van de batterijen in de glastuinbouw gestart met het Westland als voorbeeld, maar de uitkomsten van het onderzoek zullen voor andere glastuinbouwgebieden ook interessant zijn, volgens de initiatiefnemers. De aangesloten partners zijn Greenport West-Holland, Westland Infra, provincie Zuid-Holland, gemeente Westland, Glastuinbouw Nederland en Rabobank.
Deze partijen willen weten wat de toegevoegde waarde kan zijn, wat de randvoorwaarden zijn en hoe de animo bij ondernemers is. Martin van der Hout licht het onderzoek toe. Hij is Programmaregisseur van het Energieakkoord van Greenport West-Holland.

Wat was de aanleiding van het onderzoek?

“Opslagbatterijen zijn in te zetten om congestie op een elektriciteitsnetwerk te voorkomen, maar ze kunnen ook congestie veroorzaken. De infrastructurele ruimte efficiënt benutten is dus de eerste aanleiding voor het onderzoek en niet zozeer de animo van telers.
We zoeken in deze studie naar randvoorwaarden en regels hoe je batterijen effectief kunt gebruiken. Infrabeheerders hebben beperkte bevoegdheden en kunnen bedrijven niet verbieden om batterijen in te zetten. Daarom willen we uitwerken welke afspraken binnen wettelijke kaders wel mogelijk zijn met betrekking tot de inzet van batterijen, waarbij investeringen van ondernemers rendabel zijn.”

Hoe is de animo onder telers?

“We hebben tien bedrijven in het Westland geselecteerd, elk met een andere energiesituatie. Zij zijn bevraagd naar hun interesse. Dit delen we komende week eerst intern, en na de zomer openbaar. We zullen voorlopige conclusies toetsen, onder meer over mogelijke verdienmodellen.”

Valt er een tipje van de sluier op te lichten?

“Nog niet, maar wat voor de hand ligt is dat het voor bedrijven die heel energie-intensief zijn het meest interessant is. De aanwezigheid van geothermie, zonnepanelen, warmtepompen, belichting en bijvoorbeeld installaties voor luchtbehandeling spelen een rol.”
Verder is het voor iedereen wel helder dat de batterij vooral interessant is bij een grillige markt met veel variatie in de stroomprijzen. Door de overschotten aan zonne- en windenergie op bepaalde momenten is er nu geregeld sprake van negatieve stroomprijzen in de middag. “Een ondernemer die dan zijn batterij kan vullen en op een later tijdstip tegen een hogere prijs kan terugleveren, pakt uiteraard een marge. Voorlopig stijgt het aandeel duurzame energie nog sterk en daarmee ook de behoefte om te balanceren op het net.”

Kan het een aanvulling zijn voor de energiemix?

“Het is wel ons idee dat een opslagbatterij een aanvulling kan zijn op de energiemix van glastuinbouwbedrijven die verder elektrificeren. Zoals ondernemers nu overdag warmte kunnen bufferen voor later gebruik, zouden ze zoiets voor elektriciteit ook kunnen creëren met een batterij. Maar op dit moment zijn e-ketels erg populair in de tuinbouw. Daarmee kun je overdag bij een negatieve stroomprijs warmte opwekken die je bijvoorbeeld ’s nachts weer gebruikt. Een e-ketel is veel goedkoper in aanschaf en daarmee moet de batterij concurreren.”

Is het interessant voor warmtecoöperaties om collectief te investeren in warmtebatterijen?

“Er wordt zeker naar gekeken in de studie. Er zijn (buiten de tuinbouw) ook al projectontwikkelaars die batterijen als stand-alone opstelling willen exploiteren om geld te verdienen aan schommelingen in de stroomprijs.”

Tekst: Koen van Wijk