Vorig jaar onderzocht een innovatieconsortium of het mogelijk is om op organische grondslag tomaten te telen in stromend water. De resultaten waren boven verwachting, maar van opschaling in de praktijk is nog geen sprake. “Wij zien absoluut kansen”, zegt Stefan Persoon van projectpartner Inno-Agro. “Het wachten is op een bedrijf of telersvereniging met een echte duurzaamheidsagenda.”

Het onderzoek naar de organische teelt van tomaten op water had een tijdsduur van krap een jaar en omvatte twee plantingen (zie ook Onder Glas, augustus 2017). Veel aandacht ging uit naar het optimaliseren van een bioreactor waarin het nitrificatieproces plaatsvindt van de organisch gebonden stikstof.

Boven verwachting

“Verdere optimalisatie is zeker mogelijk, maar we zijn zeer tevreden met de resultaten in deze verkennende proef”, blikt Stefan Persoon terug. “Het gewas was krachtig genoeg en onze aanvankelijke vrees voor verstoppingen in het watersysteem door organische deeltjes bleek ongegrond. Al met al waren de resultaten van deze verkennende proef goed. Dat stemt ons positief over de toekomstige mogelijkheden van een substraatloze teelt die gebaseerd is op organische meststoffen. Gezien de toenemende maatschappelijke druk rondom duurzaamheid en een circulaire economie zien wij veel kansen.”

Erkenning

In een vervolgproject hopen de initiatiefnemers (Inno-Agro, Biotamax, World Horti Center en Geerten van der Lugt) de draad op te kunnen pakken en van 90% naar 100% organische meststoffen te gaan. Desgewenst kunnen ook andere aspecten dan bij het onderzoek worden betrokken, zoals micro-organismen en plantversterkers. Het wachten is op een partner uit de private sector die bereid is om daar tijd en geld in te steken.
Persoon: “Er is veel aandacht voor verduurzaming van teeltmethoden, maar de organische teelt van vruchtgroenten op water is onontgonnen terrein. Bovendien komt deze methode niet in aanmerking voor een SKAL-erkenning, want die is alleen voorbehouden aan grondgebonden teelten. Dat maakt het uiteraard lastiger. Desondanks zien wij perspectief voor onderscheidende proposities tussen het gangbare en het biologische segment in. Onderscheid is ook noodzakelijk om een hogere verkoopprijs te rechtvaardigen en de iets hogere teeltkosten terug te verdienen. Het wachten is dus op een bedrijf of telersvereniging met een echte duurzaamheidsagenda, die verder reikt dan biologische bestrijding en klimaatneutraal, emissieloos telen.”

Op de foto Stefan Persoon (links) en Peter Klein van projectpartner BiotaMax bij de kleinschalige bioreactor voor nitrificatie van organisch gebonden stikstof.

Auteur: Jan van Staalduinen


Gerelateerd