Hoe flexibel ben je met je bedrijf om te kunnen handelen met omstandigheden waar je geen invloed op hebt, maar die er wel voor zorgen dat je bedrijf omgetrokken kan worden. Ook wel ondernemen in een VUCA-wereld (Volatile, Uncertain, Complex & Ambiguity) genoemd. We hebben het gezien aan het begin van de coronacrisis, waarbij alle alarmbellen in het begin op rood stonden en er paniek en chaos was. Maar daarna zag je alweer snel dat de kleur naar donkergroen ging en hebben veel bedrijven in onze sector er juist heel veel baat bij gehad.

Het probleem bij ondernemen in een VUCA-wereld is dat niks meer zeker is en het complex is. De snelheid en veranderkracht is ongekend en de kans dat je zaken verkeerd interpreteert is groot, of je haalt oorzaak en gevolg door elkaar. De hoeveelheid aan eventuele risico’s en kansen komen in een sneltreinvaart op je af en ga daar dan maar eens de juiste beslissing in nemen.

Voor mij is het dan altijd het moment om ervoor te zorgen dat we overzicht hebben in de kansen en de lange termijn risico’s. Dit doe ik op basis van scenario’s. Het is dan goed mogelijk om de juiste keuzes te maken. Het goede van een crisis is wel dat je versneld moet gaan handelen. Beslissingen waar je normaal jaren voor nodig hebt worden nu noodgedwongen in rap tempo doorgevoerd. Anders weet je zeker dat je geen overlevingskans hebt.

Vanuit de positieve gedachte brengt deze situatie een enorme leercurve met zich mee en een focus die ongekend is. Mijn les vanuit de coronacrisis is dat wanneer je blijft denken in kansen en mogelijkheden het altijd wel goed komt. En waar je dan uiteindelijk voor kiest maakt dan eigenlijk niet uit.

Joyce Lansbergen, gerbera-ondernemer in Pijnacker