Op woensdagavond 4 december hebben Best of Four en Van Nature de naam en het logo van hun nieuwe telerscoöperatie gepresenteerd aan de leden. De feestelijke onthulling vond plaats tijdens de eerste gezamenlijke algemene ledenvergadering in Kamerik.

Per 1 januari 2020 is Oxin Growers een van de grotere telerscoöperaties van Nederland. Daarmee wordt zij in één klap de grootste afzetvereniging voor glasgroente in Nederland (1.029 ha), en een speler van formaat in vollegrondsgroente (2.105 ha) en fruit (1.682 ha). Met een solide organisatie en een stevige positie binnen de sector biedt de nieuwe coöperatie alle ruimte voor groei.
Een groter volume als antwoord op de toenemende inkoopkracht van de handel en retail is het belangrijkste argument om te gaan fuseren. De leden stemden in september massaal voor: 86% bij Best of Four en 93% bij Van Nature. Paprikateler Ruud Duijnisveld vertelde onlangs in dit artikel welke voordelen hij in de fusie ziet.

Dertig producten in assortiment

De nieuwe naam staat voor groei. Letterlijk, want Oxin is afgeleid van het woord ‘auxine’. Auxine, een plantenhormoon, bevordert het ontstaan van wortels, stuurt de groeirichting en stimuleert de groei van vruchten als een soort meesterregelaar. Net als Oxin Growers. “Een naam die wij zeer goed vinden passen bij onze telerscoöperatie”, zegt Jan Oosterom, de voorzitter van de nieuwe organisatie. “Onze leden werken immers dagelijks aan de groei van groenten en fruit. De coöperatie aan de groei van de organisatie als geheel.”
Kenmerkend voor het nieuwe logo is de letter O. Het beeldmerk is opgebouwd uit de meer dan dertig producten die de coöperatie in haar assortiment heeft. Bovendien staat de letter O symbool voor de coöperatie die Oxin Growers is. De cirkel die individuele telers met elkaar verbindt.

Daadkrachtige organisatie

Sinds 11 september 2019, de datum waarop de leden van beide verenigingen hebben ingestemd met deze fusie, laat de organisatie zien daadkrachtig en flexibel te zijn. Jan Oosterom vervolgt: “Vanaf dat moment is er hard gewerkt om deze fusie tot een succes te maken. Zowel door de directie en het bestuur als diverse werkgroepen waar medewerkers van beide coöperaties deel van uitmaken. Mijn complimenten aan iedereen die eraan bijdraagt dat deze fusie op 1 januari volledig rond is.”