In de eindfase van de paprikaproef bij het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk is al duidelijk dat deze tweede teelt moeizamer is verlopen dan vorig jaar. Toen waren telers verbaasd dat Het Nieuwe Telen zo goed uitpakte voor hun gewas. Dit jaar was er minder scheutgroei en weinig ‘spontaniteit’. Dit kan zijn veroorzaakt door iets te veel schermen, gecombineerd met een hoge watergift, zo concludeert adviseur Jeroen Zwinkels.

Vorig jaar reageerde het rode ras Maranello erg goed op de iets hogere etmaaltemperaturen die HNT met zich meebrengt. Het gele ras Allrounder heeft daar zichtbaar meer moeite mee. In het tweede teeltjaar heeft de afdeling drie in plaats van twee schermen gekregen. Dit zijn een enkel en een dubbel scherm met buffer, allen het transparante Luxous 1147 FR.
“Met deze combinatie hebben we aan het begin van de teelt teveel geschermd”, vertelt Zwinkels. Rond week 6 hebben de schermen acht tot negen dagen dicht gelegen, omdat het koud en donker was. Door te weinig licht konden de planten onvoldoende verdampen.

Hoge watergift

In het voorjaar is gedurende een langere periode veel water gegeven, terwijl er ook wat minder is gestookt, waardoor de planten ook minder konden verdampen. Bovendien was de CO2 gift begrensd. “Tel die factoren bij elkaar op en het is logisch dat het gewas er wat minder op stond”, legt de adviseur uit.
Dit jaar zal er geen topproductie zijn, maar deze is wel conform de prognose. De productie op het naastgelegen praktijkbedrijf, waarmee wordt vergeleken, zal beter uitpakken.

Meer schermen

In de praktijk nemen telers elementen over van HNT, zoals veel meer uren schermen dan voorheen. Dit doen zij zowel voor energiebesparing als het voorkomen van uitstraling. Ook gaan zij anders om met de minimumbuis door de temperatuur wat minder hoog in te stellen en af te bouwen op licht.
Na twee jaar stopt het paprikaonderzoek. Dit valt binnen het programma Kas als Energiebron en is gefinancierd door het Ministerie van EZ, LTO Glaskracht, Ludvig Svensson en Grodan.

Tekst: Pieternel van Velden.

Gerelateerd